Sağlık İşleri Müdürlüğü

Görev Tanımı ve Alanları

  • Hasta Muayenesi: Belediye personelinin muayenelerini yapmak, tedavileri için reçete düzenlemek, gerekli görülenleri bir üst sağlık kurumuna yönlendirmek. 

     

  • Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetleri: 

1) Sağlıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak. 

2) Salgın hastalıkların görülmesi durumunda ilgilileri haberdar etmek. Gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak 

  • Evde Ölü Muayenesi ve Ölüm Belgelerinin Düzenlenmesi Hizmetleri: 

1) Çukurova İlçesi sınırları dahilinde ikamet etmekte iken evinde vefat eden kişilerin yerinde ölü muayenelerini yapmak ve ölüm belgelerini tanzim etmek. 

2) Şüpheli görülen ölümleri Cumhuriyet Savcılığına bildirmek. 

3) Cenazelerle ilgili olarak bilgi ve gereğini talep eden bütün resmi makamların taleplerini yanıtlamak, vatandaşların ilgili dilekçelerini yasal süresi içerisinde cevaplandırmak. 

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri: 

1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde sunmak. 

2) Çalışanların periyodik sağlık muayenelerini yapmak veya yaptırmak. 

3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek veya verdirmek. 

4) İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yapılan çalışma, tespit ve gözlemleri raporlandırmak.

E-Bülten

Bülten listemize e-posta adresinizi kayıt ederek güncellemelerden anında haberdar olabilirsiniz.