Koordinasyon İşleri Müdürlüğü

Görev Tanımı ve Alanları

  • Çalıştırdığı özel güvenlik personeli ile Kurumda çalışan daimi işçi ve statüsündeki personel ile birlikte 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dahil Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik çerçevesinde kurum, hizmet binaları ile müştemilatı ve buralarda bulunan araç, gereç ve makineler ile belge, doküman ve bilgi işlem materyalleri ile diğer her türlü taşınır taşınmaz mallara sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit tehlike ve tecavüzlere karşı koymak. 
  • Kurum hizmet binaları ile müştemilatı, Kurumla ilgili olarak çeşitli nedenlerle (ziyaret, iş takibi, dışarıdan gelecek destek hizmetleri vb.) gelecek ve belirli süre kalacak olan tüm kişiler ile yanlarında ki çanta, eşya v.b kapsamında olmak üzere, söz konusu kişilerin girişlerine ilişkin, kontrol(Kuruma ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak girişe müsaade etmeme ve silahları yazılı kayıtla teslim ve emanete alma, muhafaza işlemleri dahil) refakat ve yönlendirme işlemlerini yürütmek. 
  • Sivil Savunma Teşkilatına, görevlerinin yerine getirilmesinde, yardımcı olmak. 
  • Akıllı kalem’le belirlenen saatlerde ve sürelerde işaretleme yapılan işaretlemeleri kontrol etmek. 
  • Belediye’nin düzenleyeceği sosyal ve kültürel etkinliklerde güvenlik tedbirleri almak. Belediyeye bağlı birimlere giriş yapacaklara önce X-RAY Cihazı ve Manyetiğe Duyarlı Güvenlik Kapsısından geçişini kontrollü olarak sağlamak. Belediyemiz hizmet binalarına ve otoparklarına giriş yapan araçların güvenlik kontrolünü yapmak. 
  • Belediye Meclisi toplantılarında güvenlik tedbiri almak. 
  • Başkanlık Makamınca verilecek özel talimatları yerine getirmek.

E-Bülten

Bülten listemize e-posta adresinizi kayıt ederek güncellemelerden anında haberdar olabilirsiniz.