Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Görev Tanımı ve Alanları

  • İnsan Hakları temelli yaklaşımın her türlü ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik politikalarının yaygınlaştırılmasında görev almak. 
  • Her türlü şiddetten etkilenen, toplumsal dışlamaya ve her türlü ayrımcılığa maruz bırakılan, şiddet görmüş olmasa da ayakta kalmakta zorlanan, yardıma ihtiyacı olan ve destek isteyen kadınlara, Hukuki, Psikolojik ve Sosyal Danışmanlık veren Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. 
  • Toplumda kadına ve çocuklara karşı şiddetin oluşmasını önleyici ve koruyucu çalışmalar altında, İnsan Hakları, Kadın Hakları, Engelli Hakları, Çocuk Hakları gibi başlıkları ele alan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, çocuk ihmal ve istismarı hakkında bilgilendirme eğitimi, yaşanılan şiddet ve ayrımcılık gibi konularda nerelere başvurmamız gerektiği, şiddet anında kendimizi nasıl korunmamız gerektiği ile ilgili konularda bilgilendirici eğitim kitleleri oluşturarak, topluma açık alanlarda toplantılar düzenler. 
  • Kadınlara yönelik yaz okullar, sportif faaliyetler gezi, kamplar, kültürel etkinlik programları, sergiler, kampanyalar, film gösterileri ve festivaller düzenlemek, kadın kütüphanesi ve arşivi oluşturmak. 
  • Kadın emeğini desteklemek ve üretkenliğini sürekli hale getirmek, istihdam yaratmak amacıyla kadın kooperatiflerine ve kadın girişimciliğine yönelik çalışmalar yürüten kurum, kuruluş ve STK’larla işbirliği yapmak ve projeler geliştirmek. 
  • Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele etmek amacıyla; öfke kontrolü, alkolün ve uyuşturucunun olumsuz etkileri, ruhsal bozuklukların bireylerin hayatına etkileri, iletişim becerileri gibi konularda eğitici programlar yapmak. 
  • Gizlilik ilkesi göz önünde bulundurularak ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
  • Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi olarak kadın sorunlarını tespit etmek amacıyla saha araştırmaları yapmak ve tespit edilen sorunların çözümüne yönelik yerel eylem politikaları ve projeler geliştirmek.

E-Bülten

Bülten listemize e-posta adresinizi kayıt ederek güncellemelerden anında haberdar olabilirsiniz.