Hukuk İşleri Müdürlüğü

Görev Tanımı ve Alanları

  • Müdürlüğe ait stratejik planları hazırlamak ve faaliyetleri stratejik plana uygun olarak yapmak, 
  • Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararları ve Belediye Başkanının yazılı emirleri üzerine belediye tüzel kişiliği adına dava açmakta, açılmış davalar ile icra müdürlüğü dosyalarını takip etmek, 
  • Belediye tüzel kişiliği aleyhine açılmış olan davalarda Belediyemizi savunmak, bu davalara cevap vermek ve bu davalarda Belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek, 
  • Müdürlüklere çalışmaları ya da sorunları ile ilgili konularda hukuki görüş bildirmek, 
  • Başkanlık Makamının kanunlara uygun olarak verdiği talimatları yerine getirmek,

E-Bülten

Bülten listemize e-posta adresinizi kayıt ederek güncellemelerden anında haberdar olabilirsiniz.