Fen İşleri Müdürlüğü

Görev Tanımı ve Alanları

  • Her yıl bütçe teklifini hazırlar, Başkanlığın onayı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne süresi içinde gönderilir. 
  • Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlar. 
  • Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporları periyodik olarak hazırlanır ve Başkanlığa sunulur. 
  • İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınmasını sağlar. 
  • Konusu ve birimi ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üretilmesini sağlamak. 
  • Yapılan işlerin geçici ve kesin kabulünü yapar. 
  • Kesin hesapları yapar. 
  • Yapılan işlerin uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, Fen ve Sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlar. 
  • Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar. 
  • Vatandaş değerlendirmelerini anket vb. yöntemlerle ölçmek ve sonuçlarına göre çalışmaları düzenlemek

E-Bülten

Bülten listemize e-posta adresinizi kayıt ederek güncellemelerden anında haberdar olabilirsiniz.