Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Görev Tanımı ve Alanları

  • Belediyemiz çalışma birimlerinin talebi üzerine alınan her türlü malzemelerin taşınır işlem girişini yapmak. 
  • Belediyemiz adına tahakkuk eden elektrik, su ve telefon fatura evraklarının tahakkukunu düzenleyerek Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderir. 
  • Kurum tarafından iletişim amaçlı kullanılan telsiz cihazlarının bakım ve onarımını birimlerin talepleri doğrultusunda yapılmasını sağlar. 
  • Belediyemiz hizmet araçlarının bağlı bulunduğu müdürlükler tarafından talepleri doğrultusunda zorunlu trafik sigortası işlemini yapar. 
  • Belediyemiz müdürlüklerinden gelen talep üzerine kullanılamaz demirbaş malzemeler için komisyon kurularak ekonomik ömrünü doldurduğu veya hurda olduğu tespit edilen demirbaş malzemelerin Encümen kararı çerçevesinde kayıtlarından düşürülmesini sağlar. 
  • Belediyemiz çalışma birimlerinin talepleri doğrultusunda D.M.O. Genel Müdürlüğünden çeşitli araçlar, demirbaş malzemeler ve sarf malzemeler 4734 sayılı K.İ.K.nün 3.maddesinin (e) bendine göre alımları gerçekleştirilir. 
  • Belediyemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda hizmet araçlarına akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçlarının giderilmesini sağlar.

E-Bülten

Bülten listemize e-posta adresinizi kayıt ederek güncellemelerden anında haberdar olabilirsiniz.