Park ve Bahçe hizmetlerimiz; belediyemizin envanterinde kayıtlı toplam (150) adet muhtelif ölçekli parselde, Çukurovalı hemşerilerimizin temiz bir çevre ve havaya sahip yeşil alanda dinlenme ihtiyacının karşılanması maksadıyla tesis edilen park, bahçe ve koruluklarda sürdürülmektedir.

Süreklilik ilkesi ile canlı ve cansız çevrenin (ekosistem) tamamına sahip çıkarak, hemşerilerimizin daha iyi yaşanabilirlik düzeyini arttırmak ve yeşil ile mavinin birlikte geliştiği bir çevreye sahip olmak nihaî hedefimiz olarak belirlenmiştir.

Park ve Bahçe hizmetlerinin sunumunda; hemşerilerimizin mahallesinde yaşadığı mutluluğuna katkı sağlamak ve hayat kalitesini yükseltmek maksadıyla mahallî müşterek hizmetlerin sunulmasında süratliliği, kaliteyi ve çağdaşlığı yakalamak esas ilke olarak benimsenmiştir.

Bu ilke çerçevesinde mevcut park, bahçe, çocuk parkı, koruluklar, spor kompleksleri gibi yeşil alanlarda ağaçlandırma, dikim, çimleme, rehabilitasyon, üretim, budama, sulama, bakım ve onarım vb işleri yapmak, yeşil alan miktarını sürekli artırmaya yönelik proje ve etüt yapmak temel hizmet başlıklarımız arasında bulunmaktadır..