Fen İşleri Hizmetleri
 • a) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak.
 • b) Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak.
 • c) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.
 • d) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak.
 • e) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek.
 • f) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.
 • g) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.
 • h) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuvar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
 • i) Açık-kapalı park yerleri ile alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak.
 • j) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak.
 • k) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık yapmak.

HİZMETLERİMİZ