04 EYLÜL 2015 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                         T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                               

04 EYLÜL 2015 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      2016 Mali Yılı Performans Programı.

 

  1. 2.      2016 Mali Yılı Vergi, Ücret ve Harç Tarifeleri.

 

  1. 3.      01 AAE 01 Plakalı hizmet aracının ihtiyaç kalmamasından dolayı satış işlemlerinin yapılması.

 

 

 

                                                                                                                                    Soner ÇETİN                      

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

03.09.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA'DA YAŞAM