03 EKİM 2017 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

 ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                                                                                             

03 EKİM 2017 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi Tapunun Karalarbucağı(Beyazevler) mahallesi 7328 ada 4 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliğine yapılan 1 adet itiraz başvurusu.

 

  1. 2.      Çukurova Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 64-65 sayılı kararlarında "Dosyada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına uyularak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve mahkemenin kararının kesinleşmesinin ardından değerlendirilmek üzere kararın gereğinin yapılması için müdürlüğüne iadesi kararı alınmış olup; Çukurova Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 64-65 sayılı Meclis kararlarının tashihi kararının alınması.

 

 

 

Soner ÇETİN   
      Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

Meclis Gündemi
“Hayalimizdeki kenti kuracağız”  (28.5.2019)
7 OCAK 2019 MECLİS GÜNDEMİ  (7.1.2019)
07 ARALIK 2018 MECLİS GÜNDEMİ  (7.12.2018)
06 ARALIK 2018 MECLİS GÜNDEMİ  (6.12.2018)
05 ARALIK 2018 MECLİS GÜNDEMİ  (5.12.2018)
04 ARALIK 2018 MECLİS GÜNDEMİ  (4.12.2018)
03 ARALIK 2018 MECLİS GÜNDEMİ  (3.12.2018)
06 KASIM 2018 SALI GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ  (6.11.2018)
05 KASIM 2018 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ  (5.11.2018)
03 KASIM 2018 CUMARTESİ MECLİS GÜNDEMİ  (3.11.2018)
2019 YILI MECLİS GÜNDEMLERİ

 

ÇUKUROVA BELEDİYESİ