Başvuru Evrakları

 

 

ÇUKUROVA’NIN FİLİZLERİ

Her Apartman Bir Öğrenci Okutuyor

 

Başvuru Evrakları

 

 

 

 

 

İSTENEN BELGELER:

1.      Öğrencinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2.      2 adet fotoğraf

3.      ÖSYM Sonuç Belgesi ve devam edeceği okuldan alınan öğrenci olduğuna dair Öğrenim Belgesi. (Her dönem yenilenecek)

4.      Ara sınıftan başvuru halinde önceki ders yılına ait, ders durumunu gösteren not çizelgesi (transkript) ve öğrenci belgesi. (Her dönem yenilenecek)

5.      Adli sicil kaydı sorgulaması

6.      Nüfus Kayıt Örneği(Nüfustan)

7.      Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, gelir vergisi matrahı, emekli aylığını gösterir belge)

8.      Burs Başvuru Formu (EK.1)

a. Talep dilekçesi

b. Sorgu Formu

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI