Yapı Kontrol Müdürlüğü

Görev Tanımı:

  • Ruhsatsız inşaatlar Kontrol Şube Şefliği
  • Kentsel Tasarım Şube Şefliği
  • Yıkım İşleri Şube Şefliği
  • İşgaliye İşleri Şube Şefliği

 

Ruhsatsız İnşaatler Kontrol Şube Şefliği : Belediye hizmet alanı dahilinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 3194 sayılı İmar Kanununun 21. Maddesi gereği inşaat ruhsatı almadan inşaata başlayan inşaat sahipleri hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddesi hükümleri  gereği yasal işlemler yaparaktan ruhsata bağlanmasını sağlamak, 775 Sayılı Gece Kondu Kanununun 18. maddesi gereği  özel şahıs veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazi. Arsalarda yapılan yapıların tespitin yapmak, Belediye Encümenince alınmış yıkım kararlarını Belediye Başkanının olurunu aldıktan sonra yıkım şubesine bildirmek. Ayrıca ruhsatlı inşaatların 3194 Sayılı İmar Kanununun 34. maddesi gereği can ve mal emniyeti yönünden  yeterli derecede gerekli emniyet tedbirlerinin alınıp alınmadığını, ruhsata tabelalarının asılıp asılmadığını ve onaylı projelerinin inşaat mahalinde bulundurulup bulundurulmadığını denetlemek.

İşgaliye Şube Şefliği : Belediye Hizmet alanı dahilinde Belediyeye ait yol, kaldırım veya arsa, arazi  üzerine geçici olarak inşaat malzemeleri ile işgal eden ruhsatlı inşaatların müteahhidine 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası gereği günlük işgaliye tutanaklarını tanzim ederek işgal harçlarının tahsil olunması hususunda Hesap İşleri Müdürlüğüne yazılı listeler göndermek. Ayrıca ruhsatlı inşaatlara ait fen vizelerini yaparak Mevzuata uygun olarak tamamlanan inşaatları iskan alması hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yazılı bilgi vermektedir.

Yıkım Şube Şefliği : Ruhsatlı ve ruhsatsız olarak yapılmış, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereği, Belediye Encümenince Yıkım Kararı alınmış, kaçak yapılar ve ruhsatlarına aykırı yapılan yapıların yıkım işlemlerini yapmak, 775 sayılı Gece Kondu Kanununun 18. maddesi gereği tespit edilmiş, Gece Kondu yapıları yıkmak, Emlak İstimlak Müdürlüğünce Kamulaştırması yapılmış yapıların yıkım işlerini yapmak.

Kentsel Tasarım Şube Şefliği : Belediye hizmet alanı dahilindeki cadde ve sokaklarda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2005 tarih ve 232 sayılı kararı ile 23.11.2005 tarih ve 344 sayılı kararlarına istinaden sundurma tabela vb. gibi görsel kirlilik oluşturan yapıları yıkarak mevzuata uygunluğunu sağlamak ve bunların uygun olanların tespiti yapılaraktan uygunluk belgelerini düzenlemek. 

Yapı Kontrol Müdürü V.
Sunay MEYDAN

Adres: Belediye Evleri Mah.Türkmenbaşı Bul.No:61
Tel: 0322 239 64 64 /1191

ÇUKUROVA BELEDIYESI