Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı:

En değerli varlık olarak yaratılan İNSAN’ımızın, doğumundan vefatına kadar devam eden, yaşam süreci içerisindeki her noktada, müracaat eden tüm vatandaşlarımıza, yardımcı olunarak :

 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü , aşağıda belirlenen faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

 

Çocuklarımızın, asker maaşından, hastasından yolda kalmışına, vefatından definlerine kadar özellikle cenaze işlemleri, senenin 365 gününde hafta tatilleri dahil, dini ve milli bayramlarda da hizmetlerimiz kesintisiz devam etmektedir.

 

FAALİYETLER

CENAZE HİZMETLERİ

Belediyemiz Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen “Alo Cenaze 188” Cenaze hizmetleriyle Adana mücavir alan içi ücretsiz cenaze işlem ve nakilleri ile Adana dışına aracın benzin veya mazotunu karşılamak kaydıyla hasta ve cenaze nakil hizmetleri yürütmektedir.
 “Alo Cenaze 188” Cenaze hizmetleri merkezimizde; Adana mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların cenaze işlemlerini (Cenaze Nakil, İmam ve Taşıyıcılık) ücretsiz olarak yerine getirmek, Adana dışına aracın mazot veya benzini karşılanmak kaydıyla hasta ve cenaze nakil hizmeti verilmektedir.

Tatil günleri de dahil 24 saat kesintisiz çalışma esaslarına göre kurulan merkez de 5 adet donanımlı Cenaze aracı (3 araç iki tabutlu) ve 1 Adet Hasta Nakil aracı ile hizmet yürütülmektedir.

Ayrıca Belediye olarak Cenaze evlerine Çadır Masa ve Sandalye Semaver Çay Şeker yardımı yapılarak Cenaze sahiplerine verilmektedir.

 

 

CENAZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR

  a – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Evde Meydana Gelmiş ise, Yapılacak İşlemler :
            Ölüye ait Nüfus Cüzdanı ve varsa geçirmiş olduğu hastalıklara ait raporlar ile gündüz aile  hekimliğine başvurulur

            Mesai saatleri dışında (Cumartesi-Pazar günleri dahil) ADLİ Tabipliğe başvurularak ölüm belgesi alınır.

            Ölüm belgesi ve Nüfus Cüzdanı ile Belediyemizin Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Cenaze işlerine getirilerek kalan işlemler burada tamamlanır
  b – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Hastanelerden birinde meydana Gelmiş ise Yapılacak            İşlemler:

            Resmi hastanelerde ilgili bölüme başvurularak defin ruhsatı alınır.Cenaze aracı için belediyenin        Cenaze işleriyle irtibat kurulur.

            Özel hastanelerde ölüm meydana gelmiş ise hastaneden ölüm raporu alındıktan sonra Nüfus Cüzdanı ile birlikte Cenaze işleri birimimize müraacat edilerek işlemler tamamlanır.
 c – Adli Vak’alarda cenazeler için yapılacak işlemler :

            Ölüm evde meydana gelmiş ise mahallenin bağlı bulunduğu Polis merkezine başvurularak buranın yönlendirmesine göre hareket edilir.

            Adli vak’a mesken dışında meydana gelmiş ise yine ölüm olayının meydana geldiği yere en yakın Polis merkezine başvurulur.

 d –Yurt dışından gelen cenazeler için:

            Havalimanı doktorunun düzenleyeceği rapor alındıktan sonra Cenaze işlerine başvurulur.

            Not:Cenaze sahiplerinin yukarıdaki işlemleri tamamladıktan sonra bağlı bulundukları Belediyenin Cenaze işlerine başvurmaları hem işlemlerin hızlanmasına hemde cenaze aracı tahsisi,Cenaze evine Masa Sandalye ve Çadır kurulması daha hızlı gerçekleşeceğinin bilinmesinde fayda vardır.

İletişim Bilgileri

 

 Adres:                                     Belediye Evleri Mah Türkmenbaşı Bul. No:61    Çukurova/ADANA

 

 Alo:                             188

 Telefon:                      0 322 247 09 40

 Adli tabiplik                 0 322 459 22 09

 Adli Tıp Kurumu           0 322 453 09 03- 453 09 06

 

 

 

 

 

SOSYAL YARDIM GİYECEK YARDIMI

Belediyemiz vatandaşlarımıza Giyim  yapmaktadır.

Yardımlardan faydalanma şartları nelerdir?

* Dilekçe

* Yeşil kart fotokopisi

* Vukuat raporlu nüfus kayıt örneği,

* Çalışmadığınıza dair belge,

* Tapu ve vergi dairesinden kaydının olup olmadığına dair belge

* İkametgah kağıdı,

* Fakirlik kağıdı.

* Hasta veya engelli ise doktor raporu fotokopisi

 

4109 SAYILI KANUNA GÖRE, ASKER AİLESİ YARDIMINDAN FAYDALANMAK İÇİN

·         Yardım isteyeceklerin anne,baba,kardeşleri veya eşi ve çocukları olması.

·         İaşelerinin er tarafından temin edilmesi veya ailede çalışan varsa aldığı ücretin asgari ücretin altında olması.

·         Mahalli rayiçe nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin,ne de askere gidenin geçim vasıta ve imkanlarının bulunmaması şarttır.

EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER

·         Erin ailesine ait nüfus müdürlüğünden alınacak son 6 ayı geçmeyecek vukuatlı nüfus kayıt örneği.

·         Erin kendisine ve annesine ait ikametgah belgesi.

·         18 yaşını geçmemiş ve okumakta olan kardeşlerinin öğrencilik belgesi.

·         Erin annesi ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi.

·         Yukarıdaki belgeleri tamamlayan asker aileleri belediyemize müracaat ettiklerinde;

·         Anne,baba,eş ve kardeşlerinin herhangi bir kuruluşta çalışmaması ve emekli maaşı almaması gerekmektedir. Bilgilerin doğruluğu ilgili kurumlara gönderilecek yazılarla araştırılacaktır.

·         Asker maaşı alacak kişilerin mal varlığı araştırılacaktır.

·         Çukurova Kaymakamlığından alınan formlar ilgili yerler ile tamamlanacaktır.

·         Çukurova Kaymakamlığından muhtaçlık belgesi kararı alınacaktır.

 

·         Gelirler müdürlüğü, askerlik şubesi başkanlığı,mahalle muhtarlığı ve sosyal (SSK,Bağ-Kur,Emekli Sandığı) gerekli yazışmalar yapılacaktır.

 

·         Erin askere sevk esnasında belediyemiz sınırları içersinde ikamet etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılacak araştırma sonucu oluşturulan işlem dosyası erin ailesine yardım bağlanması için sevk sırasında ikamet edilen ilgili belediye başkanlığına gönderilecektir.

 

·         Yukarıda istenilen evraklar tamamlandıktan sonra .zabıta ve asker ailesi bürosundan bir memur vasıtası ile yardım talep edenlerin durumları yerinde görülerek , uygunluk durumunu belirtir rapor tanzim edildikten sonra ,tamamlanan dosya karar bağlanması için encümene sevk edilir.Encümence yardım almaya hak kazananlar için Adana Valiliği ,İl İdare Kurulu Müdürlüğünün kararı doğrultusunda belirlenen rayiç üzerinden yardım bağlanır.
Yine yukarıda istenilen evraklarda belirtilen şartları taşımayan er ailesinin ise 4109 sayılı kanunun 2/c maddesi uyarınca yardım talebi reddedilir.

 

 

Sosyal Yardım İşleri Müdürü

İrfan AYANOĞLU

İletişim Bilgileri : 239 64 64 Dahili :1257 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI