Destek Hizmetler Müdürlüğü

Belediyemiz bir kamu idaresi olması nedeniyle kamu denetimine tabi ve kamu kaynaklarını kullanan bir idaredir. Bu nedenle mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri kanunda belirtilen esas ve usullere göre yürütülmektedir.

Müdürlüğümüz sahip olduğu kaynakların kamu kaynağı olduğunu ve bu kaynakların kamu yararına ve kamunun ortak menfaatlerinde kullanılması için gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Belediyemizin sahip olduğu malzeme araç-gereç tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanıma arz edilmiştir. İdarenin sahip olduğu iş gücü, makine ve ekipmanlardan öncelikle faydalanmak kaydıyla hizmetler yürütülmektedir. Belediyemizin imkanları ile yapılamayan hizmetler yasalar çerçevesinde piyasadan temin etmektedir

Destek Hizmetler Müdürü
Ercan ÇETİN

Adres : Belediye Evleri Mah. Türkmenbaşı Bul..No:61
Tel : 0322 239 64 64 /1048

ÇUKUROVA BELEDIYESI