Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Çukurova İlçe sınırları içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini, kanunlar vö yönetmelik hükümleri doğrultusunda belge ve bilgilerin tamamlanmasıyla uygulanacak esas ve usullere göre ruhsatlandırma işlemlerini yerine getirir.

Sıhhi ve gayrisıhhı işyerleri ile ilgili umuma açık ve istiharat ve eğlence yerlerinin süresi içerisinde ruhsatandırılması ve denetim işlerini kapsamaktadır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı; Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izin belgesidir.

1. Gayri sıhhi müesseseler: Faaliyet sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimsayal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine neden olabilecek müesseleri;

a. Birinci sınıf gayrı sıhhi müessese: Meskenlerden ve insanların ikametgahına mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerlerini,
b. İkinci sınıf gayri sıhhi müessese: Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca uygun görülecek bir mesafede bulunması gereken işyerlerini,
c. Üçüncü sınıf gayri sıhhi müessese: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekte birlikte sıhhi yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerlerini,

2. Sıhhi müesseseler: Gayri sıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerlerini,

3. Umuma açık istiharat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan işyerleridir.

13 Nisan 2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 6.15-mad. Günlük üretimi 1000 kg. gün ve üzeri ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten fırınların asgari yüksekliği 3,5 m. en az 400 m2 genişlikteki yerler, 6.19-mad. Günlük üretimi 1000 kg. günen az olan ekmek, sade pide ve ekmek çeşitleri üreten fırınların en az 250 m2 genişliğine olması zorunluluğu getirilmiştir.

01.11.2007 tarih ve 26687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ruhsat alan işyeri sahipleri Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi almaları konusunda ruhsat tesliminde Kaymakamlık Makamı’na da ilgili belgesi alması için teslim tesellüm belgesiyle yönlendirilmektedir.

394 sayılı Hafta Tatil Kanunu hükümlerine göre hafta tatili ve bayram günlerinde açık kalmaları gereken işyerlerine Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı düzenlemek,

2559 sayılı P.V.S. Kanununun 5259 sayılı yasa ile değişik 7.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (l) bendi gereğince Gayri Sıhhi müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerini denetlemek ve ruhsatlandırmak da belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevleri arasındadır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

                                                                                 T.C.

                                                         ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

 M E C L İ S

                                  

                                                                                                                                              04.09.2014

 

Sayı : 77                                                                                                           Özü : İçkili Yerlerin Tespiti

K A R A R

 Belediye Meclisi Genel Kurulunda okunan Başkanlığın 03.09.2014 tarih ve             58631672/301/674 sayılı yazısı ekinde gelen Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporunda aynen;

 

04.08.2014 tarih ve 40727361/307.02/561 nolu Başkanlık Oluru ve Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 06.08.2014 gün ve 58631672/301/601 sayılı yazısı ile komisyonumuza havale edilen;

 

1- 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin hükmü 29. maddesinde Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde İçkili Yer Bölgesinin tespiti Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi tarafından tespit edilir denilmektedir.

 

2- Buna göre Belediyemizce 13.06.2014 tarih ve 40727361/307.02/413 sayılı yazı ile konu hakkında Çukurova Kaymakamlık Makamına görüş sorulmuş olup, Kaymakamlık Makamınca 23.06.2014 tarih ve 18720225-40574-(62714) -2014/10352-312 sayılı ekli yazılarında olumlu görüş bildirilmiştir.

 

3- İçkili yer bölgesinin tespitine ilişkin yönetmelik açıklamaları, içkili yer bölgesi olarak tespit edilen, adres bilgilerinin bulunduğu liste, mesafe koşullarının göz önünde bulundurulacağı liste ile ölçekli kroki hazırlanan İçkili Yer Krokisinin kabulü talep edilmektedir.

           

10.08.2005 TARİH VE 25902 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK  YÜRÜRLÜĞE GİREN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYEMİZ MECLİSİ KARARIYLA İÇKİLİ YER BÖLGESİ BELİRLENMESİ İLE İÇKİLİ YERLERE MESAFE TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLARI AŞAĞIDA BELİRLENMİŞTİR.

 

a)      İçkili yer bölgesinin tespiti; İçkili yer bölgesi mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi tarafından tespit edilir.

b)     İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz, faaliyette bulunamaz.

c)      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı; yetkili idareler tarafından bu yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izin belgesidir.

d)     İçkili yer bölgesi; Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi tarafından , kaymakamlığın görüşü alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verilebileceği, işyerlerinin açılıp faaliyet gösterebileceği bölgeyi ifade etmektedir.

 

- İçkili yer bölgesinin tespiti için mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkında olumlu  görüş bildirmesine istinaden, belediyemiz sınırları içinde belediyemiz  meclisi tarafından tespit edilmesine esas olmak üzere; mevcut numarataj belge ve bilgilerine dayanarak hazırlanan mahallelerin ve sokakların, cadde ve bulvarların genişlikleri (15 metrenin üzerinde olan yerler)göz önünde bulundurularak detaylı olarak aşağıya çıkarılmıştır.  

 

1)Yurt Mahallesi;71337-71439-71525 nolu sokakları, Alparslan Türkeş Bulv.Mavi Bulvar. Ptt Cad. Kasım Ener Bulv. Barış Manço Bulv. Turgut Özal Bulv. Anadolu Lisesi Cad. Kurttepe Cad. Süleyman Demirel Bulv. İsmail Hakkı Develi Bulv.

 

2)Huzurevleri Mahallesi;77044-77059-77110-77155-77196-77197-77204 nolu sokakları, Alparslan Türkeş Bulv. Mavi Bulv.Türkmenbaşı Bulv.İsmet Atlı Bulv.80.Yıl Bulv.Turgut Özal Bulv. Kurttepe Cad.Süleyman Demirel Bulv.

3)Toros Mahallesi;78010-78022-78051-78080-78179-78181-78190 nolu sokakları, Mavi Bulv. Ahmet Sapmaz Bulv.PTT Cad.Kasım Ener Bulv.Kenan Evren Bulv.Ali Sepici Bulv.Mehmet Kartal Bulv. Barış Manço Bulv.Turgut Özal Bulv.Mesut Mertcan Cad.

4)Mahfesığmaz Mahallesi; 79009-79080-79088-79147 nolu sokakları,Bülent Angın Bulv.Mavi Bulv.Adnan Kahveci Bulv.Kenan Evren Bulv.T.Özal Bulv.Damar Arıkoğlu Bulv.

5)Beyazevler Mahallesi;80017-80042-80051 nolu sokakları,Bülent Angın Bulv. Beyazevler Cad.Adnan Kahveci Bulv.Özdemir Sabanvı Bulv.Mühendislik Cad.

6)Güzelyalı Mahallesi;81123-81171 nolu sokakları,Adnan Kahveci Bulv.Turgut Özal Bulv.Uğur Mumcu Bulv.Kenan Evren Bulv.Süleyman Demirel Bulv.Anadolu Lisesi Cad.Aşıklar Bulv.-Nejat Uygur Bulv.

7)Karslılar Mahallesi; 82025-82066 nolu sokakları,YSE Cad. Süleyman Demirel Bulv. Dr.Aşkın Tüfekçi Bulv. Aşıklar Bulv.

8)Kurttepe Mahallesi;Süleyman Demirel Bulv. Kurttepe Cad.Suna Kan Bulv.Mustafa Sağyaşar Cad. Dr.Aşkın Tüfekçi Bulv.

9)Belediye Evleri Mahallesi; 84186-84207 nolu sokakları,Türkmenbaşı Bulv. Hilmi Kürklü Bulv.Dr.Sadık Ahmet Bulv.Çoban Yurtçu Bulv.Zahit Akdağ Bulv.Turgut Özal Bulv.Süleyman Demirel Bulv.Kurttepe Sınır.

10)100.Yıl Mahallesi;Dr.Sadık Ahmet Bulv.Fazlı Meto Bulv.Hacı Bektaş Veli Bulv.,Prof.Dr.Necmettin Erbakan Bulv.Esentepe Sınırı.

11)Esentepe Mahallesi; 89001-89008-89010 nolu sokakları

12)Şambayadı Mahallesi;90001-90031-90033-90050-90055 nolu sokakları, Prof.Dr.Necmettin Erbakan Bulv.

13) Kocatepe Mahallesi;(Salbaş)Karaisalı Cad.Hastane Cad.

14) Yeni Mahalle; (Salbaş)Çatalan Cad.Karaisalı Cad.Hacı Osman Cad.

15) Gökkuyu Mahallesi;(Salbaş)Çetirevli Cad.Söğütlüdere

16) Esentepe Mahallesi;(Salbaş)Hacı Osman Cad.

                  

Köy Statüsünden mahalleye dönüştürülen,

 

            17) Bozcalar Mahallesi;

            18) Dörtler Mahallesi;

            19) Kabasakal Mahallesi;

            20) Fadıl Mahallesi;

            21) Karahan Mahallesi;

            22) Kaşoba Mahallesi;

            23) Küçükçınar Mahallesi;

            24) Memişli Mahallesi;

            25) Örcün Mahallesi;

            26) Pirili Mahallesi;

            27) Söğütlü Mahallesi;

           

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçimlerinden sonra,köy statüsünden  mahalleye dönüştürülerek,belediyemize bağlanan  yerleşim alanları ve diğer bazı mahallelerin İmar ve numarataj çalışmaları henüz sonlandırılmadığından;numarataj çalışmaları tamamlandığında şartları uygun olanların da aynı karara dahil edilerek, kabul edilmesini arzederim. 

  

           - İçkili yer bölgesi olarak tespit edilen yerlerin uzaklık mesafe ölçümünde;

 

-Meyhane,kahvehane,kıraathane,bar,elektronik,oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin açılmasına izin verilirken mesafe ölçümünde, bina ve tesislerin  varsa bahçe kapıları,yoksa bina kapıları;Kapıların birden fazla olması durumunda en yakını esas alınır.Yüz metre uzağın ölçümünde,mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak,yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

Bu tür yerlerin açılmasına izin verilirken,kapıdan kapıya;yakın mesafede içkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler bulunup bulunmadığı ile ilgili yetkili idarelerce  zorunlu uzaklık mesafesi tespit edilmelidir.

-Belediyemiz Meclisi kararıyla İçkili yer bölgesi olarak tespit edilen yerlerde;yönetmelikte belirtilen zorunlu uzaklıkta bulunması gereken yerler aşağıda belirtilmiş olup,

-Açıkta alkollü içki satılan ve sunumu yapılan yerlerin açılmasına izin verilirken mesafe ölçümünde bulunması gereken yerler;

1) Konaklama yerleri hariç olmak üzere,oto yolları ve kara yollarının her iki tarafında sınır çizgisine iki yüz(200) metreden yakın mesafe içinde (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğinde belirlenmiştir.)

2) Resmi ve özel okul binalarından, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile ana okullarından,kapıdan kapıya en az yüz(100) metre uzaklıkta bulunması zorunludur. (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğinde belirlenmiştir.)

3) Alkollü içkilerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler,öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz(100) metre mesafede,(Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Yönetmeliğinde belirlenmiştir.)

4) Meskün mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere ,otoyollarındaki ve devlet kara yollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez. (TAPDK Yönetmeliğinde  belirlenmiştir.)

5) Öğrenci yurtları,sağlık hizmeti verilen yerler,spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları,her türlü eğitim ve öğretim kurumları,kahvehane,kıraathane,pastane,bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında faaliyet gösteren işyerlerinde alkollü içki satış ve sunumu yapılamaz.(TAPDK Yönetmeliğinde  belirlenmiştir.)

6) Alkollü içkilerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz(100) metre mesafenin bulunması zorunludur. Mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz. (TAPDK Yönetmeliğinde  belirlenmiştir.)

 

 Belediye Meclisi Tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları yönetmeliği hükümlerine istinaden İçkili Yer Bölgesi olarak tespiti yapılacak yerlerdeki; mesafe ölçümüne tabi bulunan yerler aşağıda belirtilmiştir.

Belirtilen bu yerler; Belediyemiz Meclisimizce uzaklığın metre olarak belirlenmesi gerekmektedir. Tespit edilecek mesafeye esas alınacak yerler;

 

1)      Hükümet binaları ve ıslah evleri  ;                                                         = 100    metre

2)      Sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri;                            = 100    metre

3)      Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler  üretilen

satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında;           = 100    metre

4)      Motorlu taşıt sürücü eğitimi veren ve trafikle ilgili eğitim–öğretim

 yapan özel öğretim kurumları ;                                                             = 100    metre

5)      Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği özel öğretim

Kurumları;                                                                                                = 100   metre

6)      Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel eğitim

kurumları;                                                                                                 =100    metre

 

Yukarıda belirtilen 6 maddelik kurum, kuruluş ve tesisler belediyemiz meclisi tarafından metre, mesafe ölçümü tespitine karar alınan yerlerdir. Karar oybirliğiyle alınmıştır.

 

            Konunun komisyonumuzca yapılan incelemesi neticesinde; yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, Çukurova İlçesi İçkili Yer Krokisinin kabulüne, komisyonumuzca oy birliği  ile karar verilmiştir.

                                       

Konunun yapılan görüşülmesinde; İlçemizde İçkili Yerlerin Tespitine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporunun kabulüne, gerekli işlemlerin yürütülmesi için evrakın Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

                                                                        1/3

 

UMUMA  AÇIK   MESUL  MÜDÜRLÜK   DİZİ  PUSULASI

 

   1. Karşılıklı Dilekçe (Müstecir ve Mesul Müdür

   2. TC Kimlik Numarası

    3. Cumhuriyet Başsavcılığından Arşiv Kayıtlı Sabıka Kaydı

    4.İkametgah

    5. 2 Adet Resim

    6. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsat Fotokopisi

     7.Telli Plastik Dosya

 

 

                                                                                

 

 UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ

                       DOSYA  DİZİ  PUSULASI

 

 1. TC Kimlik Numarası

 

 1. Sabıka Kaydı(Arşiv Kayıtlı) F.

 

 1. Yön.32.Mad.(Genel Güvenlik ve Asayiş Yönünden Emniyet Müd.Yazışması)

 

 1. Adres Tespiti F.

 

 1. Tapu Fotokopisi F.

 

 1. Mülk Sahibi İle Kiracı Arasında Yapılan Kira  Kontratı F.

 

 1. Yapı Kullanma İzin Belgesi (Olmayan İşyerlerinde 12.10.2004 tarih öncesi TEDAŞ veya ASKİ’den Abonelik Sözleşmesi ve Emlak Beyan Sureti) F.

 

 1. İtfai.Müd.Yangın Raporu F.

 

 1. Vergi Levhası F.

 

 1. Oda Kayıt Belgesi F.

 

 1. Esnaf Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesi F.

 

 1. Ç.T.V. Makbuzu F.

 

 1. 634 S.K.Ger. Apt. Yön. Kur. Karar Defterine Kat Maliklerinin Muvaffakatnamesi (Tapuda işyeri ise %51 Mesken ise %100 muvaffakat alınması)

 

 1. Ustalık Belgesi Alınması Gereken Yerler İçin Ustalık Belgesi veya Noter Tastikli İş Akit Sözleşmesi F.

 

 1. Yağ Kullanımı Olan Yerlere Atık Yağ Sözleşmesi F.

 

 1. Kamera Faturası Fotokopisi ( İnternet Cafe ve Oyun Yeri İçin) F.

 

 1. Şirket Ana Sözleşmesi (İmza Sirküleri) F.(Şirket  İçin)

 

 1. Ticaret Sicil Tastiknamesi F.(Şirket İçin)

 

 1. Plastik dosya

 

 

 

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
05.10.2010 TARİH VE  71 SAYILI ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE UYGULAMAYA ALINAN        GÜZELLİK SALONLARI AÇILIŞ VE RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde1-
Bu Yönetmelik güzellik salonlarının açılış ve ruhsatlandırılmasına  dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Çukurova Belediyesi sınırları ve mücavir alanları dahilinde açılacak güzellik salonlarını kapsar.

Yasal  Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güzellik Salonunun Açılması
Madde 4- Güzellik Salonu müstakil olarak açılabileceği gibi;otel,tatil köyü,vb.turistik amaçlı olarak faaliyet gösteren yerlerde de açılabilir.

İstenecek Belgeler
Madde 5- Güzellik Salonu açacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.
a) Güzellik Salonunun faaliyet göstereceği Adresi,Ünvanı,Açılacak birimleri,sahibini veya sahiplerini belirten ve Mesul Müdürce imzalı dilekçe,
b) Güzellik Salonunun odalar şeklinde ve bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını gösteren en az 1/100 ölçekli ve hizmet sınırları içerisinde bulunduğu, sağlık ocağı görevlileri tarafından yerinde  bizzat görülerek doğruluğu onaylanmış plan örneği,
c) Güzellik Salonu bir şirket tarafından açılacak ise; ticaret sicil gazetesinin ve şirket ortağının son durumunu gösteren yetkili mercilerden alınan belgenin bir örneğini,
d) Güzellik Salonunda,güzellik uzmanınca yapılacak uygulamaların bildirildiği ve buna göre bulundurulması zorunlu araç,gereç ve malzemelerin asgari nitelik ve miktarını gösteren mesul müdür tarafından düzenlenen liste,
e)  Güzellik salonunun bünyesinde cihazların listesi,
f) Güzellik salonunda çalışacak güzellik uzmanı ve diğer personelin, yapacakları işlere göre diplomalarının  veya ilgili belgelerinin noter tastikli örnekleri,nüfus cüzdanlarının suretleri ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları,

Mesul Müdür Çalıştırılması

Madde 6- Güzellik Salonlarında,faaliyet gösterildiği süre boyunca bir mesul müdür bulundurulması zorunludur.Mesul Müdür,güzellik salonlarında güzellik uzmanı olmak zorundadır.Mesul Müdür,sadece bir güzellik salonunda mesul müdürlük görevini üstlenebilir.Mesul  Müdürler ,her ne surette olursa olsun bir başka güzellik salonunda çalışamaz;ancak,mesul müdürlük yaptıkları güzellik salonunda aynı zamanda mesleklerini icra edebilir.Mesul Müdür,hem idari ve hem de uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumludur.


Aranacak Şartlar

Madde 7- Güzellik Salonlarında 10 ağustos 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde aranan genel şartlar ile Yönetmeliğin Ek-1 listesinin (A) bendindeki belirtilen ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır.
(Zemin düz,pürüzsüz,dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olmalıdır.Birimler ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton,alçıpen,suntalam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirlerinden ayrılmış olmalıdır.Tüm birimlerde havalandırma ve aydınlatma,yeterli olacak şekilde sağlanmalıdır.

Güzellik Salonunun;Bütün birim-bölümlerin ortak kullanacağı aşağıda belirtilen niteliklere haiz mekanlar  bulunur.

a)Bekleme Salonu:Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş,kişinin karşılandığı,yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği,içerisinde sekreterya bölümünün yer aldığı ve kullanım amacına uygun olarak yeterli büyüklükte alan bulunacak.        b)Tuvalet 
c)Arşiv Birimi :Kişilerin kullanım alanından izole edilmiş kapalı bir bölme veya oda bulunmalı.
d)Atık Toplama Birimi:Kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabın bulunduğu alan.Ayrıca bu kuruluşlarda devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı bulunmalıdır.

Güzellik Salonunun bünyesinde bulunduğu birim-birimlerin özelliğine ve uygulanan işlemlerin niteliğine göre gerekli ise, ihtiyacı karşılayacak sayıda duş olmalıdır.

Salonlar:Cilt (Yüz ve boyun) Bakım Birimi,Epilasyon-Depilasyon Birimi,Vücut Bakım(Selülit ) Birimi,Aktif Jimnastik Birimi,El ve Ayak Bakım Birimi ve Bronzlaştırıcı Biriminden oluşur.

Bu Birimlerin hepsi birden veya yalnız bir kısmı bulunabilir.Mevcut birimlerin her biri için yeterli büyüklükte alana sahip birer mekan ayrılır.
Birimlerin özelliğine göre bu mekanlar,müstakil olarak birbirinden ayrılmış ortak mekanda ayrı yerler halinde düzenlenir.

Yürürlük :
Madde 8-Bu Yönetmelik Çukurova İlçe Belediyesi Meclisinin Kabül Kararından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme :
Madde 9-Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Çukurova İlçe Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 


25.07.2010 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN GÜZELLİK SALONLARININ AÇILMASI İLGİLİ

YÖNETMELİK 

GÜZELLİK SALONLARI AÇILMASINDA ARANACAK  ŞARTLAR

1-Salonun Zemini : Düz,pürüzsüz dezenfeksiyona uygun,kolayca temizlenir özellikte döşenmiş olacak.
2-Birim ve Bölümler : Faaliyet alanlarının özelliğine göre;Beton-Alçıpen, Suntalam ve benzeri malzemelerle
yapılmış,bölümler birbirinden ayrılmış olacak.
3-Birimlerde : Havalandırma ve aydınlatma yeterli olacak şekilde dizayn edilecek.
4-Isıtma-Soğutma-Havalandırma : Kalorifer veya Klima ile yapılmış olacak.
5-Giriş ve Salon Dahil : Bütün duvarlar yağlı boya benzeri malzemeyle boyanmış veya kapatılmış olacaktır.
6-İşlemlerin Gerçekleştirileceği ; Cilt- Yüz  - Boyun - Epilasyon - Vücutbakım- El  ve Ayak - Bronzlaştırma -
Makyaj - Kuaför Birimi bulundurulabilecek. İçerisinde yatak konulacak birim 6 m2 den küçük olmayacak.Bu mekanlar
müstakil ya da ortak mekan halinde düzenlenecektir.
7-Kişilerin kullanımına uygun şekilde karşılanacağı,içerisinde sekreterya bölümünün yer aldığı,kulanım alanı
15m2 büyüklüğünde Bekleme Salonu  birimi bulundurulacak.
8-Kişilerin kullanım alanlarında; İzole edilmiş atıklar için bir konteynır,veya kabinin bulunduğu bir atık toplama
birimi;uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu, sağlamak için kimyasal dezenfektanlar
veya ısılı sterilizatörlerin bulunduğu bir birim                               oluşturulacaktır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

9-Çalışan Personelin;in sterilizasyonunu,sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya ısılı sterilizatörlerin
bulunduğu bir birim   Ustalık
veya Kalfalık belgeleri;Güzellik Salonunun Çalışma İzniyle ilgili belgeler;Esnaf
Odalarından Onaylı Ücret Tarifesi  ;
Bekleme Salonunun görünür bir yerine asılacaktır.Ayrıca her birimin girişinde,
birimin adının yazılı olduğu bir Tabela bulunacaktır.
10-Devamlı akar şekilde ; Sıcak, Soğuk su  tertibatı;ihtiyacı karşılayacak sayıda duş bulunacaktır.Bay ve Bayanlar
için sıcak suyu akan,aynalı,lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli, veya peçeteli ayrı, ayrı tuvaletler bulunacaktır.
11-Görevli Personeller; Hizmetlerine uygun önlük veya ünüforma giyeceklerdir.
12-Güzellik Salonunda; Faaliyet gösterilen faaliyet boyunca Güzellik Uzmanı olan bir Sorumlu Miüdür bulunacaktır.
13-Sorumlu Müdür; Mesleki Eğitim Kanunun kapsamında güzellik uzmanı Ustalık Belgesi veya Güzellik Uzmanı
konusunda Ön Lisans veya Lisans diplomasına; ya da yurt dışında eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata
göre denkliği kabul edilmiş belgelere sahip kişi olacaktır.
14-Sorumlu Müdür; Sadece bir salonda sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecektir.Sorumlu Müdürlük yaptığı kuruluşta,
aynı zamanda mesleğini de icra edebilecektir.Sorumlu Müdür hem idari,hem de uygulanan işlemlerden, uygulayıcılarla
birlikte sorumlu olacaktır.

 

SORUMLU MÜDÜRÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1-Açılış ve Faaliyetlerle İlgili ; Her türlü izin işlemlerini yürütmek.
2-Güzellik Salonunun Faaliyetlerinde , Fiziki alt yapı; Personel, Cihaz ve Malzemelerinde meydana gelen tüm
değişiklikleri zamanında ruhsatlandırmaya yetkili makama yazılı olarak bildirmek.
3-Güzellik Salonunda ; Çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak,gerekli iç
denetimleri yapmak.Güzellik Salonu adına belgeleri onaylamak.
4-Güzellik Salonunda ; Yapılan denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri vermek, denetime yardımcı olmak.
5-Uygulanan işlemler sırasında oluşan; Tıbbi atıkları uygun şekilde,Tıbbi atık toplama araçlarına teslim etmek.
6-Güzellik Salonlarında bulunan; Cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak, Çalışan personelin
bulaşıcı hastalıklara karşı periyodik muayenelerini yaptırmak.
7-Güzellik uzmanları ; yetkili oldukları uygulamalardan uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan sorumlu
müdür ile birlikte sorumludur.

 

GÜZELLİK UZMANININ YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER

 1-Cilt - Yüz ve Bayan Bakım Biriminde; Kozmetik preparatlarla ve cihazlarla yapılan her türlü cilt temizliği uygulaması,
cildin her türlü bakımının yapılması,cilde çeşitli ürünlerin yedirilmesi,suretiyle yapılan lontoforez uygulamaları,gerekli
masaj uygulamak.
2-Makyaj uygulaması,Kozmetik amaçlı çizimle yapılan kaş şekillendirmeleri, protez kirpik ile ilgili uygulamalar,
vakum uygulamaları, sıcak ve soğuk uygulamalar. 

EPİLASYON - DEPİLASYON BİRİMİNDE

1-Lazer ve foto epilasyon uygulamaları dışındaki yöntemlerle epilasyon ve depilasyon işlemleri; Ağda uygulaması,

  
 EL  ve AYAK BAKIM BİRİMİNDE

Kozmetik preparatlar ve cihazlarla el ve ayak cildinin her türlü bakımının yapılması, menikür ve pedikür, protez tırnak
uygulaması
, tırnak süsleme uygulamaları. 

VÜCUT BAKIM BİRİMİNDE 

Vücutta çeşitli cihazlarla yapılan selülit giderici uygulamalar,el ve alet ile lenf dranaj uygulaması,Liftinğ uygulaması ,
elektrik akım sistemleriyle,oksijen ve ozon ile vakum ve basınçla ısı veren cihazlarla,SPA,birimde gerçekleştirilen
işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları vs.işlemleri yapmaktır.

MAKYAJ BAKIM BİRİMİNDE  

  a-Artistik ve plastik makyaj uygulaması
  b- ileri makyaj uygulaması,
  c-kaş ve kirpik şekillendirme 
  d-Protez kirpik uygulaması,

 

BİRİMLERDE BULUNMASI GEREKLİ ASGARİ ARAÇ GEREÇ VE EKİPMANLAR  

           a-Cilt - yüz ve boyun bakım birimi; Frimatör veya yüksek frekans veya vakum sprey veya galvenik veya faradik
akım ile kas stimülasyonu veya ultrason veya infraruj uygulamaları,
          b-Vapozon buhar ozon cihazı,
          c-Işıklı büyüyeç
          d
- Güzellik uzmanının kullanacağı maske ve önlük,
          e-Uygulama yatağı -
koltuğu ve uygulayıcı taburesi,
          f- Kozmetik uygulamalarda kullanılan ürünler,
          g-Ürün ve malzeme dolabı,
         
h-Lifting cihazları, ultrason veya vibrasyon cihazları veya vakum cihazları
          ı-Cilt bakım uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Maske kabı, maske fırçası, tek kullanımlık spatula,el aynası,
pamuk, sünger, cilt temizleme bezleri, Saç için band veya bone, havlu ve benzeri malzemeler. 

EL VE AYAK BİRİMİNDE 

1-Uygulama Yatağı, koltuğu ve uygulayıcı taburesi,
2-Pamuk, sünger veya cilt temizleme bezleri
3-El ayak için kullanılan tüm ürünleri,
4-Manikür ve pedikür uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları
    bulundurulacaktır. 

VÜCUT BAKIM BİRİMİNDE 

a-Elektro stimulasyon cihazı,değişik akımla kas stimülasyon ve pasif jimnastik  cihazı,
b-Pressoterapi cihazı,derin ısı, ultrason ,vakum,infraruj,termostimulasyon ve masaj cihazı,kullanılan ekipmanları,
c-Lifting ürünleri, sauna çeşitleri veya buhar odaları veya basınçlı duşlar,
d-Yüzeysel ısı veren cihaz ve ekipmanlar.Hidroterapi küveti ve ekipmanları; Buhar veya ozon veya aromaterapi cihazı
ve ekipmanları
e-Vücut bakımı için kullanılan ürünler,çeşitli yosunlar, killer, çamurlar,  parafin ve türevleri,vücut bakım maskeleri,
bitkisel bakım ürünleri,
f-Uygulama yatağı,koltuğu ve  tabure, soyunma dolabı,uzunluk ve çevre ölçer,tartı aleti,duş kabini,araç ve gereçleridir.

 BRONZLAŞMA BİRİMİNDE 

1.Solaryum cihazları - Kişisel koruyucu gözlükler, Cihazların temizliği için dezenfektanlar, Soyunma dolabı, Makyaj
birimi
-Renkli kozmetikler-Ablikatörler-Takma kirpik-Çizim Kalemleri,-Sterilizasyon için sıvı malzeme. Makyaj uygula-
malarına yönelik çeşitli - el aparatları-ayna-fırça-makas-eldiven-maske-ve pamuk v.s.malzemeler.

 GÜZELLİK SALONLARINDA YASAK OLAN FAALİYETLER 

1-Güzellik Salonlarının; Tanıtıcı Tabela ve basılı belgelerinde Güzellik Salonundan başka ifade kullanamaz.
2-Güzellik Salonlarında; Makine veya ürünlerle ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında; Tüketiciyi yanıltıcı reklam
faaliyetinde bulunulamaz.
3-Güzellik Salonlarının; Reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetlerinde, Lazer Epilasyon, Cilt Yenileme - Vasküler Damar
Tedavisi
- Pigmentli Lezyon Tedavisi yapılır şeklinde tanımlar kullanılamaz.
4-Güzellik Salonlarında; Tıp Fakültesi mezunu olan birisi çalışsa bile;Tabip Yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz;
Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez. Hastaların tedavisine ilişkin tavsiyede bulunamaz.
5-Güzellik Salonlarında; Deriye ve Deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamaz.
6-Solaryum Biriminde; Bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları dışındaki işlemler uygulanamaz.
7-Güzellik Salonlarında; Cilt bakım ve birimi ile vücut bakım biriminde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj
uygulamaları haricinde masaj yapılamaz.
8-Güzellik Salonlarında; Cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik yüzeysel olarak %30 luk oranın üzerinde alfa hidroksi
asitler ve türevlerinin kullanımı suretiyle kimyasal ve bitkisel peeling uygulamaları ile cildin bakımı ve desteklenmesine
yönelik mekanik peeling uygulamaları yapılamaz.
9-Güzellik Salonlarında; Yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan
ürünler dışında ürün bulundurulamaz,kullanılamaz ve de satılamaz

GÜZELLİK SALONLARINDA; Yapılacak işlemlerde;Güzellik uzmanının Sorumluluğu Altında Çalışacak Personel 3308 Sayılı
Kanun kapsamında USTALIK BELGESİNE sahip olması veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre AÇILMIŞ
OKULLAR ya da KURSLARDAN alınmış DİPLOMA veya KURS Bitirme BELGESİNE ya da Meslek Odalarından dalında
alınan KALFALIK Belgesine veyahut Yurt dışındaki Eğitim Kurumlarından Alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş
Belgeye sahip olması gerekmektedir.

 

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINDAN İSTENİLEN EVRAKLAR (ŞİRKET/ ŞAHIS )

1

KESİN ADRES TESPİTİ ( İmar Müd. Numarataj Şubesi)

2

VERGİ LEVHASI 

3

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ

4

ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ-İMZA SİRKÜLERİ

5

TAPU FOTOKOPİSİ İŞYERİ OLACAK( Tapuda mesken,apt.ortak kullanım alanı olmayacak.)

6

KİRA KONTRATI

7

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (2004'ün 10. ayından önce belgeleyen emlak elk.su abonelik başvuru belgesi)

8

YANGIN SÖNDÜRME TÜP FATURASI (50 m² 2den büyük ise,Büyükşehir Bel.İtfaiye raporu.)

9

ZORUNLU ARAÇ MALİ SİGORTA POLİÇESİ

10

PLASTİK TELLİ DOSYA

11

Ç.T.V. BEYANI

12

İŞYERİ KAŞESİ

13

ATIK YAĞ SÖZLEŞMESİ

14

İŞYERİ ÜNVANI TÜRKÇE OLACAK

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
GAYRİ SIHHI MÜESSESE RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER (ŞAHIS/ ŞİRKET)

1

KESİN ADRES TESPİTİ ( NUMARATAJ  ŞEFLİĞİNDEN)

2

TAPU  VE  EMLAK  BİLDİRİMİ

3

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

4

KİRA  SÖZLEŞMESİ

5

USTALIK BELGESİ

6

VERGİ LEVHASI  VE  MALİYE YOKLAMA TUTANAĞI

7

ESNAF  SANATKARLAR  SİCİL TASDİKNAMESİ VE ODA  KAYDI

8

NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

9

İTFAİYE  RAPORU

10

Ç.T. V  BEYANI

11

İŞ YERİ KAŞESİ

12 ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ VE İMZA SİRKÜLERİ

13

KAPASİTE  RAPORU  ( BAĞLI  BULUNDUĞU  ODADAN  ALINACAK )

14 PLASTİK DOSYA

  

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
GÜZELLİK MERKEZLERİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Beyanname
2.Kesin Adres Tespiti
3.Tapu ve Emlak Bildirimi
4.Yapı Kullanma İzin Belgesi (Yoksa)Emlak Beyanı 12.10.2004 Tarihi Öncesi Elektrik veya Su Abonelik Belgesi
5.Kira Sözleşmesi
6.Vergi Levhası ve Maliye Yoklama Tutanağı
7.Esnaf Sanatkarlar Sicil Tastiknamesi
8.Nüfus Cüzdan Fotokopisi
9.İtfaiye Raporu (10 Kişiden Fazla Olursa)Az ise yangın Söndürücüsü faturası
10.Ç:T:V Makbuzu
11.İşyeri Kaşesi
12.Vaziyet Planı (1/100 ölçekli)(Sağlık Müdürlüğünce Onaylı)
13.Kat Maliklerinin Onayı
14.Araç Gereç Ve Kullanılacak Malzemeler Listesi (Mesul Müdür Tarafından Onaylanmış Olması)

ŞİRKETLER İÇİN EK OLARAK İSTENEN BELGELER
1.Şirket Ana Sözleşmesi
2.İmza Sürküleri
3.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
4.Ticaret Odası Kaydı

PERSONEL DOSYASI

Mesul Müdür- Güzellik Uzmanı İçin Gerekli Evraklar
1.Dilekçe (Mesül Müdürlük Yapacağına dair
2.Mesul Müdürlük sözleşmesi
3.Dilekçe 8Güzellik Uzmanı  Olarak çalışacağına dair
4.Mesul Müdürün Güzellik Uzmanı Lisans Diploması veya Ustalık Belgesi
5.Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6.İkametgah İlmühaberi
7.3 Adet Resim
8.Müdürlük defte Kaydı

AYRICA HER GÜZELLİK UZMANI, MASÖR/MASÖZ, MANİKÜRCÜ İÇİN AYRI AYRI DOSYA DÜZENLENİR

1.Dilekçe (Güzellik Uzmanı Olarak Çalışacagına dair)
2.Nufüs Cüzdan Fotokopisi
3.İkametgah İlmühabiri
4.Diploma
5.4 Adet Fotoğraf
6.Uzman Defter Kaydı
7.En Son Mezun Olduğu Okul Diploma Fotokopisi

SAĞLIK DIŞI PERSONEL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1.Dilekçe
2Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1 YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

10 Ağustos 2005 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin İŞYERİ AÇMA VE  ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Hükümlerinde Belirtilen Kriterlere Uygun Olarak Dayanağı İlgili Kanunlara uygun olarak İşyeri Ruhsat İşlemleri Görev ve Hizmet olarak yerine getirilmektedir.

İşyeri Açma Ve  Çalışma Ruhsatı :Bu yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izin belgesidir.

Verilen İşyeri Ruhsatları dört  başlıkta aşağıda tabloda gösterilmiştir.

 

RUHSATIN        CİNSİ               ADET             AÇIKLAMA             

 

Sıhhi İşyerleri Ruhsatı                   447 ADET        Büro,Market,Kuaför,Kırtasiye

                                                                                    Kitap,Tekel Bayi vs.

Gayri Sıhhi İşyerleri Ruhsatı       129 ADET         Fırın,Yufka Pasta İmalatı,Paketleme 

                                                                                    Tamirat vs.

Umuma Açık İşyerleri Ruhsatı     92  ADET          Kahvehane,İçkili Cafe Bar,İnternet

                                                                                    Salonu,Oyun Yeri vs.

Hafta Sonu Tatil Ruhsatı              130  ADET       Hafta Sonu Tatil Ruhsatı

_________________________     ___________

TOPLAM ADET                          798 ADET       

                                                          

                                                                                            Caner AK

                                                                                  Ruhsat ve Denetim Müdürü

Ruhsat ve Denetim Müdür V.
Caner ÇETİN

Adres : Belediye Evleri Mah. Türkmenbaşı Bul..No:61
Tel : 0322 239 64 64 / 1228

ÇUKUROVA BELEDIYESI