Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Birimi; belediyemize dışarıdan gelen bütün yazışmaların kayıt altına alınmasını, ilgili birimlere iletilmesini, cevap verilmesini, belediyenin diğer birimlerinden dışarıya gönderilecek evrakların kayıt altına alınmasını ve postalanmasını yapar.

Belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümenin toplanması , gündem oluşturulması ve karar alınması süreçlerindeki işlemleri yürütür. Ayrıca karar organlarının birbirleri ile belediye başkanının ve belediyenin diğer birimleri ile olan iletişiminin düzenli işleyişini yürütür.

Yazı İşleri Müdürü
Mehmet KURT

Adres: Belediye Evleri Mah. Türkmenbaşı Bul. No:61
Tel: 0322 239 6464/1023

ÇUKUROVA BELEDIYESI