Fen İşleri Müdürlüğü

Görev Tanımı:  Belediyemiz sınırları içinde sorumluluğumuzda bulunan sokak, cadde ve kaldırımların üst yapısı ile ilgili projeler hazırlamak, belediyemiz ve kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal ve hizmet amaçlı yapılar oluşturmak, mevcut taşınmazların bakım ve onarımını gerçekleştirmek, hazırlanan projelerin ihale edilmesi, yaptırılan işlerin kontrollük hizmetlerini yapmak, yolların asfaltlanmasını yapmak, bozulan bölümlerin onarımını yapmak, daha önceden yapılmış kilitli parke yol ve kaldırımların bakım ve onarımlarını yapmak, imar düzenlenmesi yapılmış fakat fiziki olarak trafiğe açılmamış olan yolların imarına uygun hale gelmesini sağlamak, çevre kirliliğine sebep olan hafriyat molozlarını kaldırmak, izinsiz yapılaşmaları engellemek, belediyemizce kamulaştırma işlemleri yapılmış imar yolları üzerinde kalmış yapıları yıkmak, ruhsatlı inşaatların çevre güvenlik tedbirlerini almalarını sağlamak, ecrimisile esas olan yerlerin işgalleri ile ilgili tutanak tutmak ve uygun hale getirilmesini sağlamak.      

Etüd Proje Şubesi: ( 1146-1147-1148)
Sınırlarımız dahilinde yapımı planlanan hizmet binaları ve açık tesis alanlarının, yeşil alan ve yollar ile kaldırımlar gibi halkın faydalanacağı taşınmazların projelerini imar planına uygun hazırlar. Hazırlanan projelerin keşif ve ihale çalışmalarını gerçekleştirerek, yapım aşamasında da kontrollerini yaparak tamamlanmasını sağlar.

İhale Şubesi: (1142)
Kentin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan projeler ve yapılan keşifler sonrasında ihale ile ilgili çalışmalar başlar. Keşif çalışmaları sonrasında yapılacak işin tanımı ve yapımı ile ilgili ayrıntılar belirlenerek ihalenin duyurusu yapılır. Bu kapsamda idarenin Kamu İhale Kurumunda ve gazetelerde yayımlanan İhalelerin ilanı bu sayfada da yayımlanır.

Yol İşleri Şubesi: ( 2562257)
Sorumluluğumuzda olan yolların asfaltlanmasını yapmak, bozulan bölümlerinin onarımını yapmak, daha önceden yapılmış kilitli parke yol ve kaldırımların bakım ve onarımlarını yapmak, İmar düzenlenmesi yapılmış fakat çeşitli nedenlerle trafiğe açılmamış yolların imarına uygun hale gelmesini sağlamak  görevlerimiz dahilindedir. 

    
     

  

 

Fen İşleri Müdür Vekili
Emre Ulvi YÜNLÜEL

Adres : Belediye Evleri Mah. Türkmenbaşı Bul..No:61
Tel : 0322 239 64 64 / 1098

ÇUKUROVA BELEDIYESI