Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

1.Atık Yönetimi Ve Koordinasyonu BirimiBitkisel Atık Yağlar:

İlçemiz genelinde bitkisel atık yağ üretici pozisyonunda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin, hanelerde toplama yapmak için 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrol Yönetmeliği” kapsamında toplama çalışmaları için Lisanslı firma ile protokol yapılmıştır.

İlçemizdeki cafe, lokanta,  gibi yerler bitkisel atık yağları kanalizasyona veya toprağa dökülmemesi konusunda denetlenmiş, atık yağ sözleşmesi olmayanların sözleşme yapmaları, bu atıklarını lisanslı olmayan firmalara satanların ise atıklarını lisanslı firmalara teslim etmeleri konusunda uyarılmıştır.

Ruhsat Denetim Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütülerek ruhsat alım aşamasında olan bu tarz yerlerden bitkisel atık yağ sözleşmesi istenmektedir.

 

İlçemizde atık yağ toplamak için mevcut bidonlar tüm okullar ve muhtarlıklarda bulunmaktadır.

Ambalaj Atıkları:

  İlçemizde ambalaj atıkları; 24.08.2011 tarih 28035 sayılı Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda çevreye zararın azaltılması ve bu değerli atıkların ekonomiye kazandırılması amacı ile Çukurova Belediyesi ve Lisanslı Firma arasında yapılan protokol ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan “Çukurova İlçesi’nde Ambalaj Atıklarının Yönetimi ve Uygulama Planı “ doğrultusunda lisanslı firma tarafından toplanmaktadır.

 

Atık Piller ve Akümülatörler:

 İlçemiz genelinde bulunan atık pil ve akümülatör üreticisi konumunda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin, hanelerin 31.08.2004 tarih 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında denetlenerek çalışmalar yapılmaktadır.

 

 

 

 


 


Atık Pil kutuları tüm kamu kuruluşları ve marketlerde bulunmaktadır.

Ömrünü Tamamlamış Lastikler:

25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamından İlçemiz genelinde ÖTL üreticisi pozisyonunda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin denetlenerek çalışmalar yapılmaktadır. 

Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyalar:

  İlçemizde 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı  Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda  Atık elektrikli ve elektronik eşyaların    etkin bir biçimde diğer atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla  Lisanslı firma ile protokol imzalanmıştır. AEEE’ ler bu doğrultuda toplanmaktadır.

 

 

 

 

2. Çevre Denetim Faaliyetleri

Denetim faaliyetleri kapsamında, Müdürlüğümüze gelen çevre kirliliği, gürültü kirliliği, koku, duman, is kirliliği vb. şikâyetler değerlendirilmekte, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde sorunlara çözüm bulunmaktadır.

 

Şikâyetler; e posta, BİMER, Telefon, Dilekçe ile alınmaktadır.

Çevresel Gürültü:

İlçemiz genelinde bulunan müzikli eğlence yerlerinden, düğün salonlarından, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel işletmelere ait işyerlerinden çevreye yayılan kaynak gürültüsünün, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince, kontrol altına alınarak çalışmaları yapılmaktadır.  

Belediyemiz bar, kafe, kafeterya, düğün salonu, vb. müzik yayını yapan işletmelere Canlı Müzik Yayın İzin Belgesi vermektedir.

 

Canlı Müzik Yayın İzin Belgesi İçin Gerekli Evraklar:

  • Başvuru dilekçesi
  • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  • Vergi Levhası

 

3. Eğitim

Çevreye duyarlı ve bilinçli nesiller yetişmesine katkı sunmak için; çevre, ekoloji, atık yönetimi vb. konularda eğitim seminerleri, geziler, görsel etkinlikler vb. faaliyetler yapılmakta olup, sürdürülebilir bir proje olarak çalışmalar devam etmektedir.  

 

 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Gülgün ECE

03222396464

Dahili: 1095

ÇUKUROVA BELEDIYESI