Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Belediyemize ait tüm motorlu araçların ve iş makinelerinin ruhsat işleri, ruhsat yenileme işleri, araçların fenni muayene ve egzoz gazı ölçümleri zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçelerinin yenilenmesi vize işleri, Trafik belgesi, tescil belgesi, plaka değişim işleri, motor tetkik ve motor değişim işleri, araçlarda yapılan tadilat işlerindeki değişiklikleri ve tadilat proje işleri Trafik kazasına karışan araçların işlerinin takibinin yapılması gibi işleri bu birimimiz yürütmektedir.

Tüm araçlarımızın Trafik Şube Müdürlüğü, Taşıtlar Vergi Dairesi, Şoförler ve Otomobilciler Odası Makine Mühendisleri Odası vb. Kurum ve Kuruluşlarla ilgili tüm işlemlerinin yürütülmesi işleri müdürlüğümüzce yapılmaktadır.
Ayrıca, belediye birimlerinin günlü ve saatli araç ihtiyaçlarının karşılanması , hizmette kullanılan araçların Trafik Tescil işlerinin takip edilmesi ,bu araçlar ve iş makinelerinin tamir,bakımı ve onarımlarının yapılması ve sürücülü araç kiralanması yükümlülükleri ise müdürlüğümüz tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Bakım ve Onarım

Birimimiz tüm Çukurova Belediyesi hizmet araçlarının bakım onarım ve yenileştirme işlemlerini de yürütmektedir. Müdürlüğümüzce yıl içerisinde sarf edilecek yedek parça, akaryakıt, vb. ihtiyaçlar  diğer müdürlüklerle görüşülerek ; yıllık ortalama sarfiyat dikkate alınarak ihale yapmak suretiyle satın alınmakta , ihale sürecinde acil işlerde ; yedek parça ve diğer ihtiyaçlarımız doğrudan temin veya avansla İkmal Birimimiz tarafından temin edilmektir. Dış piyasada tamiri ve yapımı gerektiren işler için teknik şartname düzenlenerek ikmal birimimiz tarafından piyasa araştırması yapılarak piyasada yaptırılmaktadır

Ulaşım Hizmetleri Müdür V.
Sibel METİN

Adres : 100. Yıl Mah. Dr. Sadık Ahmet Bul. 85002 Sk. No:4
Tel : 0322 239 64 64/1050

ÇUKUROVA BELEDIYESI