Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgisayar Donanımları Bakım Ve Geliştirme

Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullanılan her türlü bilgisayar donanımı ve çevre birimlerinin bakım, onarım ve geliştirilmesinin sağlanması ve ilgili personele gerekli eğitimlerin verilmesi.

Yazılımlar Bakım Ve Geliştirme

Teknolojilere bağlı olarak, işletim sistemleri ve hazır paket yazılımların bakım onarım ve geliştirilmesi, ihtiyaç halinde bütün birimlere uygulama yazılımı desteği verilmesi, yine birimlerin ihtiyaçlarına bağlı olarak özel yazılımlar oluşturulması ve ilgili personele eğitimlerin verilmesi.

Bilgi Ağı İşletimi

Çukurova Belediyesi içerisindeki uzak ve yerel bilgi ağlarını sürekli gözetim altında tutarak, sunucular üzerinden bilgi paylaşımı, ve bilgi (veri) güvenliğinin sağlanması.

Araştırma, Geliştirme Faaliyetleri

Bilgi teknolojilerine dayalı sistemlerin, gelişen teknolojilere göre incelenmesi, araştırma yapılması ve gerektiği hallerde mevcut sisteme uyumlu ilavelerle entegrasyonun sağlanması, mevcut paket programların güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili işlemlerin yapılması.

Kullanıcıların Eğitimleri

Tüm kullanıcılara iş başında teknik destek verilmesi ve eğitici faaliyetlerde bulunulması, yeni oluşturulan uygulama yazılımları kullanıcısı olacak personele eğitimler verilmesi, paket yazılımları için ilave eğitimlerin verilmesi ve bu amaçla eğitim planı hazırlanması, eğitim dokümanları oluşturulması ve dağıtımı, eğitimlerin raporlanması, paket yazılımları için ilave eğitimlerin verilmesi ve bu amaçla eğitim planı hazırlanması, eğitim dokümanları oluşturulması ve dağıtımı, eğitimlerin raporlanması, Çukurova Belediyesi birimlerinin günlük işlerinde kullanılan her türlü yazılımlarla ilgili, kullanıcı personele teknik destek verilmesi.

Bilgi İşlem Müdürü
Canan SONCUL

Adres: Belediye Evleri Mah.Türkmenbaşı Bul..No:61
Tel: 0322 239 64 64 /1139

ÇUKUROVA BELEDIYESI