EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

 

1-      Mülkiyeti Belediyemize ait Yurt Mahallesi 6446 ada 1 parsel üzerinde yaptırılan Barış Manço Semt Pazarı içerisinde bulunan, aşağıdaki tabloda nitelikleri ve faaliyet dalları yazılan 32(otuziki) adet dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2-      Taşınmazların ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde Çukurova İlçe Belediyesi Encümenince, Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-      İhaleye çıkartılan yerlerin ihale gün ve saatleri ile ihale muhammen bedelleri;

A-BLOK

B.Böl.No

Meslek/İşin Adı

Kapalı Alan(m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat(T.L)

1 Nolu İşyeri

Parfümeri

24

20.12.2012

10:00

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

2 Nolu İşyeri

Tuhafiye

24

20.12.2012

10:10

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

3 Nolu İşyeri

Spor Giyim

24

20.12.2012

10:20

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

4 Nolu İşyeri

İletişim Fatura Merkezi

24

20.12.2012

10:30

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

5 Nolu İşyeri

Halı-Kilim

24

20.12.2012

10:40

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

6 Nolu İşyeri

Ayakkabı-Çanta

24

20.12.2012

10:50

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

7 Nolu İşyeri

Ayakkabı-Çanta

24

20.12.2012

11:00

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

8 Nolu İşyeri

Hırdavat

24

20.12.2012

11:10

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

10 Nolu İşyeri

Erkek Berberi

28

20.12.2012

11:20

5.100,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

B-BLOK

B.Böl.No

Meslek/İşin Adı

Kapalı Alan(m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat(T.L)

1 Nolu İşyeri

Kafeterya - Döner

60

20.12.2012

11:30

13.950,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

2 Nolu İşyeri

Konfeksiyon

43

20.12.2012

11:40

7.150,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

3 Nolu İşyeri

Konfeksiyon

44

20.12.2012

11:50

7.500,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

4 Nolu İşyeri

Bakkaliye

36

20.12.2012

12:00

6.150,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

5 Nolu İşyeri

Baharatçı-Aktar

37

20.12.2012

12:10

6.150,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

 

C-BLOK

B.Böl.No

Meslek/İşin Adı

Kapalı Alan(m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat(T.L)

1 Nolu İşyeri

Kasap

22

20.12.2012

13:10

3.600,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

2 Nolu İşyeri

Kasap

32

20.12.2012

13:20

5.500,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

3 Nolu İşyeri

Balıkçı

32

20.12.2012

13:30

5.500,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

4  Nolu İşyeri

Balıkçı

32

20.12.2012

13:40

5.500,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

5 Nolu İşyeri

Tavukçu

34

20.12.2012

13:50

5.850,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

 

 

D-BLOK

B.Böl.No

Meslek/İşin Adı

Kapalı Alan(m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat(T.L)

1 Nolu İşyeri

Elektrik-Elektronik

41

20.12.2012

14:00

6.850,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

2 Nolu İşyeri

Çay Ocağı

24

20.12.2012

14:10

3.850,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

3 Nolu İşyeri

Şarküteri

28

20.12.2012

14:20

4.500,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

4 Nolu İşyeri

Çiçekçi

28

20.12.2012

14:30

4.500,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

5 Nolu İşyeri

Pastahane

41

20.12.2012

14:40

6.900,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

 

E-BLOK

B.Böl.No

Meslek/İşin Adı

Kapalı Alan(m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat(T.L)

1 Nolu İşyeri

Organik Gıda Ürünleri

40

20.12.2012

14:50

6.900,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

2 Nolu İşyeri

Manifatura-Parça bez

40

20.12.2012

15:00

6.900,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

3 Nolu İşyeri

Tatlıcı

40

20.12.2012

15:10

6.900,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

4 Nolu İşyeri

Terzi,Tamir

19

20.12.2012

15:20

3.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

5 Nolu İşyeri

Kitap,Kırtasiye

20

20.12.2012

15:30

3.250,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

F-BLOK

B.Böl.No

Meslek/İşin Adı

Kapalı Alan(m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat(T.L)

1 Nolu İşyeri

Tekel Bayii Kuruyemiş

32

20.12.2012

15:40

5.900,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

2 Nolu İşyeri

Züccaciye

32

20.12.2012

15:50

5.900,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

3 Nolu İşyeri

Züccaciye

32

20.12.2012

16:00

5.900,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

 

4-      İhaleye Gireceklerin aşağıdaki belgeleri ibra etmeleri zorunludur;

a-Yasal ikametgah sahibi olmaları,         

b-Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c- İsteklinin telefon, faks, elektronik posta adresi

d- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdan sureti), tüzel kişilerin ise    vergi kimlik numarasını (Vergi Levhası) bildirmeleri,

e- Geçici teminatı yatırdıklarına dair belge,

f- İhaleye katılacakların gerçek kişi olmaları halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, amacına uygun işle ilgili oda kaydı.

g- İhaleye katılacakların tüzel kişi olmaları halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

h- İmza sirküleri(noter tasdikli),

i- Gerçek kişiyi temsil halinde noter tasdikli vekaletname,

j- Şartname tarihi itibari ile geçmişe yönelik vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden ve SGK prim borcu olmadığına dair SGK dan alınmış belgeler

k- Savcılıktan sabıka kaydı (Adli Sicil Beyanı)

 l- Tüzel kişileri (şirket dernek vs.) ihale tarihi itibari ile temsile yetkili kişilerin temsile haiz olduklarını gösterir belge (yetki belgesi) ile imza sirküleri

m- Kiralanan dükkanların amacı dışında kullanılmayacağına ve başka bir iş yapılmayacağına dair taahhütaname

5-      İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

6-      İhaleye katılmak isteyenler teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı gün en geç 10:00 a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-      Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-      İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

 

İlan Olunur.

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI