MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ 

 

 

 

1-Kurumun Adı

:Çukurova İlçe Belediyesi

A) Adresi

:Belediye Evl.Mah.Türkmenbaşı Bulv. Kurtuluş Parkı İçi Çukurova/ADANA

B) Telefon ve Faks Numarası

(322) 239 64 64 -239 42 62

C) Elektronik Posta Adresi

:

2-İhale Konusu

:Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

:Kapalı Zarf

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:450Kişi

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

:2.250.000 TL

6-Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer

:Çukurova İlçe Belediyesi Meclis Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:26/04/2017 Çarşamba günü, saat 11:00

 

GENEL ŞARTLAR

Madde1: Adana İli Çukurova İlçe Belediyesi bünyesinde cari ayda 450 personel bulunmakta olup aylık (maaş+ücret) 2.250.000 TL yaklaşık nakit akışı bulunmaktadır. Anlaşma norm kadro üzerinde yapılacaktır. (Bu miktara diğer ödemeler dahil edilmemiştir)

Madde2: Komisyonumuz ihale tekliflerini personelin yarıyıl ve yaz tatillerinde işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan, bankalara vermeyi esas almaktadır.

Madde3: Kurumca; Personelin Maaş ödemeleri her aybaşından iki iş günü önce Bankada bulunan Kurum/birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personel hesaplarına Her ayın 15 inin başladığı gece saat 00.01’de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Ücret ve diğer ödemeler ise banka listesinin/EFT’in yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. 

Madde4: Anlaşma yapılan banka; anlaşma süresince, ATM, ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı, Kurum veya personelden yıllık kart ücreti, ayrıca kurum personelinin açacakları yatırım ve diğer hesaplar dâhil havale ücreti ve EFT ücreti, hesap işletim ücreti, internet ve telefon bankacılığı veya her ne nam altında olursa olsun hiçbir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

Madde5: Kurumumuz personeline teminat alınmaksızın (Kefilsiz) net maaşlarının 15 katına kadar tüketici kredisi kullandıracaktır. Bankanızdan maaş alan personele aylık cari faiz oranından  %10 puan indirim uygulayacaktır.

Madde6: Kurumumuz personeline talepleri halinde tahsis edilecek Kredili mevduat hesabına aylık cari faiz oranından %30 puan indirimi uygulanacaktır.

Madde7: Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını, kurumun sisteme dâhil olduğu ilk ayda, kurumdan maaş alan tüm personelin hesaplarına 1(Bir) defada peşin olarak yatıracaktır. Ne kadar Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2 (iki) işgünü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Madde8: Sözleşme tarihinden sonra naklen veya açıktan atanması yapılan her bir personel anlaşmanın kalan süresi hesaplanarak promosyondan faydalanacaktır. 12 aydan az kalan süreler için bu hüküm uygulanmayacaktır.

Madde9: Anlaşma yapılan banka; maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.

Madde10: Anlaşma yapılan banka ile sözleşme süresi 3 yıldır.

Madde11: Anlaşma yapılan banka; kurum personelin sayısını da dikkate alarak bankanın bankamatik sayısını 300 kişiye 1 bankamatik olacak oranda artıracaktır.

Madde12: 2017 yılında banka ATM’lerinde Kurum personeli için günlük minimum 2.000,00 TL nakit çekim limiti olacaktır. Sözleşme süresi içinde Kurumun talebi doğrultusunda her yılbaşında limit arttırılması sağlanacaktır. 

Madde13: Anlaşma yapılan banka; personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için Belediye Hizmet Binasına para yatırma özelliği bulunan ATM kuracaktır.

Madde14: Anlaşma yapılan banka; Kurum personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecek, banka personelin talebi üzerine banka cari mevzuatı doğrultusunda her türlü bankacılık işlemini gerçekleştirecektir.

CEZAİ HÜKÜMLER

Madde2: Açık artırma sonucunda Banka promosyon ihalesini kazanan banka protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği teklif kadar ceza ödemeyi kabul eder.

Madde3: Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumludur.

Madde4: Anlaşmalı banka, protokole aykırı hareket etmesi halinde söz konusu durumun meydana geldiği ……. İşgünü içerisinde banka yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde Kurumumuz sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek.

Madde5: Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

Madde6: Anlaşma yapılan Banka’nın, Banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az bir ay öncesinde haber vermek suretiyle taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir Bu durumlarda taraflar hak iddia edemez.

Madde7: Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri Kurum'un yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Banka’ya ait olmak üzere Kurum mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Kurumdan herhangi bir hak iddia edemez

Madde8: İtilaf halinde ADANA Mahkemeleri yetkilidir.

DİĞER HÜKÜMLER

 

Madde1: Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Banka’ya aittir.

 

                                            BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU                                            

 

 

 

 

 

 

              BAŞKAN

                   ÜYE

ÜYE

ÜYE

 

         İsmail ÖZGEN

 

Ümit ŞİŞMAN

                                                Müsameddin TOPUZOĞLU

                                                           Yaşar GÜNDOĞDU

      Başkan Yardımcısı

Mali Hizm.Müd.

İnsan Kaynakları.Müd.

İşçi

                İmza

Harcama Yetkilisi

Harcama Yetkilisi

Sendikası Yetkilisi

 

İmza

İmza

İmza

 

 

 

 

ÜYE

ÜYE

 

Seniha SOYLUGAN

 

Mehmet ÇELİK

Memur

Memur

Sendikası Yetkilisi

Sendikası Yetkilisi

İmza

İmza

 

     

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI