EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

 

1-      Mülkiyeti Belediyemize ait Yurt Mahallesi 6446 ada 1 parsel üzerinde yaptırılan Barış Manço Semt Pazarı içerisinde bulunan, aşağıdaki tabloda nitelikleri ve faaliyet dalları yazılan 22(yirmiiki) adet dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g (Pazarlık Usulü) maddesine göre 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2-      Taşınmazların ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde Çukurova İlçe Belediyesi Encümenince, Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3-      İhaleye çıkartılan yerlerin ihale gün ve saatleri ile ihale muhammen bedelleri;

A-BLOK

B.Böl.No

Meslek/İşin Adı

Kapalı Alan(m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat(T.L)

1 Nolu İşyeri

Parfümeri

24

17.01.2013

10:00

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

2 Nolu İşyeri

Tuhafiye

24

17.01.2013

10:10

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

3 Nolu İşyeri

Spor Giyim

24

17.01.2013

10:20

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

4 Nolu İşyeri

İletişim Fatura Merkezi

24

17.01.2013

10:30

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

5 Nolu İşyeri

Halı-Kilim

24

17.01.2013

10:40

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

7 Nolu İşyeri

Ayakkabı-Çanta

24

17.01.2013

11:00

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

8 Nolu İşyeri

Hırdavat

24

17.01.2013

11:10

4.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

B-BLOK

B.Böl.No

Meslek/İşin Adı

Kapalı Alan(m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat(T.L)

2 Nolu İşyeri

Konfeksiyon

43

20.12.2012

11:40

7.150,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

3 Nolu İşyeri

Konfeksiyon

44

20.12.2012

11:50

7.500,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

4 Nolu İşyeri

Bakkaliye

36

20.12.2012

12:00

6.150,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

5 Nolu İşyeri

Baharatçı-Aktar

37

20.12.2012

12:10

6.150,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

 

C-BLOK

B.Böl.No

Meslek/İşin Adı

Kapalı Alan(m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat(T.L)

2 Nolu İşyeri

Kasap

32

17.01.2013

13:20

5.500,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

4  Nolu İşyeri

Balıkçı

32

17.01.2013

13:40

5.500,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

 

 

D-BLOK

B.Böl.No

Meslek/İşin Adı

Kapalı Alan(m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat(T.L)

1 Nolu İşyeri

Elektrik-Elektronik

41

17.01.2013

14:00

6.850,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

4 Nolu İşyeri

Çiçekçi

28

17.01.2013

14:30

4.500,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

 

 

E-BLOK

B.Böl.No

Meslek/İşin Adı

Kapalı Alan(m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat(T.L)

1 Nolu İşyeri

Organik Gıda Ürünleri

40

17.01.2013

14:50

6.900,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

2 Nolu İşyeri

Manifatura-Parça bez

40

17.01.2013

15:00

6.900,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

3 Nolu İşyeri

Tatlıcı

40

17.01.2013

15:10

6.900,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

4 Nolu İşyeri

Terzi,Tamir

19

17.01.2013

15:20

3.050,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

5 Nolu İşyeri

Kitap,Kırtasiye

20

17.01.2013

15:30

3.250,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

F-BLOK

B.Böl.No

Meslek/İşin Adı

Kapalı Alan(m²)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat(T.L)

2 Nolu İşyeri

Züccaciye

32

17.01.2013

15:50

5.900,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

3 Nolu İşyeri

Züccaciye

32

17.01.2013

16:00

5.900,00 + KDV

Muhammen bedelin min % 3 ü kadardır

 

4-      İhaleye Gireceklerin aşağıdaki belgeleri ibra etmeleri zorunludur;

a-Yasal ikametgah sahibi olmaları,         

b-Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdan sureti), tüzel kişilerin ise    vergi kimlik numarasını (Vergi Levhası) bildirmeleri,

d- Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e- Temsil halinde noter onaylı vekaletname,

f- Tüzel kişileri (şirket, dernek vs.) ihale tarihi itibari ile temsile yetkili kişilerin temsile haiz olduklarını gösterir belge (yetki belgesi) ile imza sirküleri

g- Kiralanan dükkanların amacı dışında kullanılmayacağına ve başka bir iş yapılmayacağına dair taahhütaname.

h-  İhale kesinleştikten sonra 1 (bir) ay içerisinde ilgili Meslek Odasına ve Ticaret Odasına kayıt yaptırılacağına dair taahhütname

ı-  Savcılıktan sabıka kaydı. (Adli Sicil Beyanı)

5-      İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

6-      İhaleye katılmak isteyenler teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı gün en geç 10:00 a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7-      Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-      İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları üst yönetici tarafından, karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

 

İlan Olunur.

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI