İhale İptal İlanı

 

İhale İptal İlanı
ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

ÇUKUROVA BELD. HİZMET BİNASI VE MÜŞTEMİLATLARINDA ÇALIŞTIRILMAK  ÜZERE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI 'nin ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası

: 2010/50901

1- İdarenin

   a) Adresi

: BELEDİYEEVLERİ MH. DR .SADIK AHMET BULV. NO:60 ÇUKUROVA/ADANA

   b) Telefon ve Faks Numarası

: 322 2391512 - 322 2481580

   c) Elektronik Posta Adresi

: ihale@cukurova.bel.tr

   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: www.cukurova.bel.tr

2- İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

   a) Kamu İhale Bülteninin Tarihi ve Sayısı (yayımlanmış ise)

: 03 / 05 / 2010  -  1588

   b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

:  

3- İhale İptal Tarihi

: 27 / 05 / 2010

4- İptal nedeni veya nedenleri

İHALE İLANINIDA İHALE TARİHİ 09.06.2010 SAAT 08:30  OLARAK DÜZENLENDİĞİ HALDE İDARİ ŞARTNAMENİN 1. SAYFASI 3.1. MADDESİ (D) BENDİNDE İHALE TARİHİ SEHVEN 07.06.2010 SAAT 08:30 OLARAK DÜZENLENMİŞ OLUP, İLK İLANIN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN  İTİBAREN 15 GÜNLÜK  DÜZELTME İLANI YAYIMLANMA SÜRESİ DE BULUNMADIĞINDAN İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR.

   

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI