8 NİSAN 2016 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                           

Konu : Meclis Gündemi          

 

İ L A N

                                                               

  08 NİSAN 2016 CUMA GÜNÜ SAAT 09.00’DA  

                                                BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEMİ

 

  1.    İlimiz Çukurova İlçesi, Şambayadı Mahallesi, 11187 ada, 6 parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

2.     İlimiz Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi, 7809 ada 4 parselin İmar Planı hakkındaki Adana        1.İdare Mahkemesinin 2015/247 E sayılı kararının görüşülmesi.

 3.     İlimiz Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi 6814 ada, 5 parselin İmar Planı hakkındaki Adana 1.İdare Mahkemesinin 2014/2796 E, 2016/21 Karar sayılı kararının görüşülmesi.

 

 

                                                                                                                             Soner ÇETİN       
                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

 

07.04.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI