07 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                             

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

  07 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                             OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. Çukurova İlçesi,, Yüzüncüyıl Mahallesi sınırlarında muhtelif (10 adet) trafo alanlari için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi.

 

  1. Çukurova İlçesi, Esentepe, Belediyeevleri, Kurttepe ve Karslılar Mahalleleri sınırlarında muhtelif (17 adet) trafo alanlari için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi.

 

  1. 3.      Çevre İlçe Mahallelerine Ayni Yardım.

 

  1. 4.      Çevre İlçe Mahallelerine yapım, bakım ve onarım yardımı.

 

  1. 5.      Kurttepe Mahallesi, 7629 ve 7639 adalara ilişkin plan değişikliğine askı süresinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesi.

 

 

                                                                                                                                  Soner ÇETİN                  

                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

06.12.2016

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI