04 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                

04 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1.      Adana İli, Çukurova İlçesi, Karahan Mahallesi, 11731 ada 4 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin  İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe,                                      İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

  

 

Soner ÇETİN   
    Belediye Başkanı

  

03.07.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.V.E.ATALAY

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI