02 KASIM 2016 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                

                                                               

02 KASIM  2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi, Kabasakal Mahallesi, 11817 ada, 1 parsele ilişkin Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2016 tarih ve 262 sayılı kararına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.

 

 

                                                                                                                                  Soner ÇETİN                      

                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

 

02.11.2016

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI