7 NİSAN 2016 MECLİS GÜNDEMİ

         

 

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ

 ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

07 NİSAN 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. Çukurova İlçe Belediyesine ait 2016 Mali Yılında Uygulanacak olan Vergi, Ücret ve Harç Tarifesinde İmar Durumları Harçları Hakkındaki Ücret Kalemlerinin Değiştirilmesine İlişkin Tarife, İmar, Kanunlar, Gençlik Spor,  Halkla İlişkiler, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  2. Çukurova İlçe Belediyesine ait 2016 Mali Yılı Vergi, Ücret ve Harç Tarifesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün uygulanması önceden öngörülmeyen ancak verilecek hizmet için alınması teklif edilen ilan reklam ücretlerin belirlenmesine ilişkin Tarife, İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  3. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne "Kız Çocuklarına Yönelik Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" olarak kullanılması amacıyla tahsis edilen Çukurova Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 7 sayılı Kararının iptal edilmesi.

 

 

                                                                                                                       Soner ÇETİN            
                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

 

 

 

06.04.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI