5 MAYIS CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                                            İ L A N                                                        

05 MAYIS 2017 CUMA  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Kentsel Dönüşüm için Dönüşüm Modeli
  2. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve 100.Yıl Fazlı Meto Bulvarı 7774 ada 2 parselde bulunan yeşil alanın çocuk ve dinlenme parkı olarak yapılması projesinde  parkın masraf cetvelinde öngörülen maliyetinin tamamının karşılanması kaydıyla parkın ismine               "Ali İhsan GÖZÜBATIK Çocuk ve Dinlenme Parkı"olarak verilmesi.
  3. Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Mahfesığmaz mahallesi Can Çocuk Parkı içerisinde bulunan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nin isminin "Zübeyde Hanım Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi" olarak belirlenmesi
  4. Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere ilgili bütçe ödeneğinden kullanılarak 1 adet 50 kişilik otobüs alınması.
  5. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde Masa Sandalye Hizmet Birimlerinde kullanılmak üzere mevcut bulunan taşıt alımları ödeneğinden kullanılarak 2 (iki) adet yük taşıma aracının alınması.

 

 

                                                                                                                           Soner ÇETİN  
                                                                                                                        Belediye Başkanı

 

 

04.05.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

  

ÇUKUROVA BELEDIYESI