02 MAYIS 2017 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                                İ L A N

 

02 MAYIS 2017  SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                  BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1- 2016 Mali Yılı Gider-Gelir Kesin Hesabı.

 

2-Merkezi Finas ve İhale Biriminin Türkiye'de iklim değişikliği alanında kapasitenin geliştirilmesi, hibe programı kapsamında ön görülen proje için tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Soner ÇETİN'e yetki verilmesi.

 

                                                                                                                                     Soner ÇETİN                   

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

27.04.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI