07 OCAK 2016 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                      T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                

Konu : Meclis Gündemi          

İ  L  A  N

                                                               

07 OCAK 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      Zabıta Tembihnamesi.

 

 

                                        

                                                                                                                                Soner ÇETİN                       

                                                                                                                              Belediye Başkanı

 

 

 

06.01.2016

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI