08 MAYIS 2018 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

                                                               

08 MAYIS 2018 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.       2017 Mali Yılı Gider-Gelir Kesin Hesabına İlişkin Encümen Kararına ilişkin Plan Bütçe, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. 2.      Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09.01.2018 tarih ve 4588 sayılı yazısı ile onaylanan imar planı esasları ve meclis kararları doğrultusunda hak sahiplerinin hak edişleri baz alınarak projede üretilmesi gereken daire tipleri ve bağımsız bölüm genel brüt alanları ile hak sahiplerine ön protokol eki olacak, yapı inşaat alanları karşılığı seçecekleri daire tipleri ve alanlarının belirleyen uzlaşı formuna ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

  

 

 

Soner ÇETİN   
        Belediye Başkanı

  

07.05.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI