07 HAZİRAN 2016 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                 T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                            

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                       

07 HAZİRAN 2016 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Çukurova İlçe Belediyesi sınırlarında 15 metre ve üstü yollarda gerekli uygulamanın yapılarak yöresel ağaçların ve kent estetiğinin bütünlük oluşturmasına ilişkin İmar,  Kanunlar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi 7374 ada 1 parselde Çukurova İlçe Belediye Meclisinin 04.12.2015 tarih ve 103 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin İmar,  Kanunlar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma,              Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                                                                                Soner ÇETİN                        

                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

06.06.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI