04 EKİM 2018 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                        T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

                                                                           

                                                               

04 EKİM 2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-      2019 Mali Yılı Yatırım Programı.

 

2-      Teftiş Kurulu Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği.

 

  

 

Soner ÇETİN 
     Belediye Başkanı

 

 

03.10.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI