01.09.2015 PAZARTESİ GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                          T.C.
                                                          
ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
                                                                            
B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

                                              

                                                                   

                                                                       İ L A N

 

01 EYLÜL 2015 SALI  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  
BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANAN
  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi, 100.Yıl Mahallesi, 7624 ada, 3 parsel, 7635 ada 4 parsel, 7636 ada, 3 parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

 

  1. 2.      İlçemiz 100.Yıl mahallesi sınırları içinde bulunan ve 100.Yıl Toplu Konut Alanlarının batısında kalan alanların sınırlarının belirlenerek Afet Riskli Alan İlan edilmesine ve Belediyemize Yetki İstenmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

                                                                                                                                   Soner ÇETİN
                                                                                                                               
Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

28.08.2015
E.YOLAÇAN
Yazı İşleri Müd. M.KURT
Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI