06 OCAK 2016 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                   

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

İ L A N

06 OCAK 2016 ÇARŞAMBA  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

  1. 1.      İlimiz Çukurova İlçesi, Beyazevler Mahallesi, 6503 ada ile 6504 ada, arasında kalan alandaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin  İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  2. 2.      Belediye Meclisimizin 04.09.2014 tarih ve 77 sayılı İçkili Yerlerin Tespiti ile ilgili kararının tadil edilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife ,Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.
  3. 3.      2 adet 5 dereceli T.H. sınıfına dahil  Mühendis, 2 adet 8 dereceli T.H. sınıfına dahil  Tekniker, 2 adet 8 dereceli T.H. sınıfına dahil Teknisyen, 2 adet 5 dereceli G.İ.H. sınıfına dahil  Eğitmen, 2 adet 5 dereceli T.H. sınıfına dahil Ekonomist,                1 adet 5 dereceli A.H sınıfına dahi Avukat, 1 adet 8 dereceli G.İ.H sınıfına dahil Çocuk Eğiticisi, 1 adet 6 dereceli T.H sınıfına dahil Kimyager kadrolarının ihdas edilmesi.
  4. 4.      15.01.2016 ile 31.12.2016 tarihleri arasında çalıştıracağımız tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde 1 adet 1 dereceli ve  2 adet  5 dereceli T.H. sınıfına dahil  Mühendis, 2 adet 8 dereceli T.H. sınıfına dahil  Tekniker, 3 adet 8 dereceli T.H. sınıfına dahil Teknisyen, 2 adet 3 dereceli  ve 2 adet 5 dereceli G.İ.H. sınıfına dahil  Eğitmen, 3 adet 5 dereceli T.H. sınıfına dahil Ekonomist, 1 adet               5 dereceli A.H sınıfına dahil Avukat, 1 adet 8 dereceli G.İ.H sınıfına dahil Çocuk Eğiticisi, 1 adet 6 dereceli T.H sınıfına dahil Kimyager, 2 adet 5 dereceli T.H. sınıfına dahil mimar, 1 adet 9 dereceli S.H. sınıfına dahil hemşire, 1 adet 5 dereceli S.H. sınıfına dahil tabip, 1 adet 5 dereceli T.H. sınıfına dahil fizikçi  kadrolarının ihdas edilmesi istihdam edileceğinden, aylık ücretlerinin 2016 yılı için Maliye Bakanlığı’nca belirlenen sınırlar dahilinde olmak şartı ile aylık ücretlerinin belirlenmesi.

 

                                                                                                                         Soner ÇETİN          

                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

05.01.2016

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI