02.02.2015 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

 

 

İ L A N

 

                                                                 02 ŞUBAT  2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                                        BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                                        OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1-İlimiz Çukurova İlçesi. Tapunun Beyazevler Mahallesi sınırları içerisinde kalan 70 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin İmar. Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla ilişkiler. Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm,Sağlık, Plan Bütce. Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

2-İlimiz Çukurova İlçesi. Tapunun Kurttepe Mahallesi, 5747 ada                                   1 parselde bulunan müştemilat Genç Engelliler Gençlik ve Spor kulübü adına tahsisinin yapılmasına ilişkin. Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla ilişkiler. Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Haklar, Sosyal Hizmetler, Turizm,Sağlık, Plan Bütce. Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

                                                               

 

                                                                                                                                       Soner ÇETİN             

                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

30.01.2015

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI