05.03.2015 PERŞEMBE MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                          T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

                                                                      

 

                                                                                   İ L A N

 

05 MART  2015 PERŞEMBE  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                     BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

1- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği Değişikliği.

                                     

2- Cem Evlerinin İbadethane Sayılmasına İlişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor,                    Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları,                      Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,                      Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,                  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Soner ÇETİN

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI