04.06.2018 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                 T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

  

                                                               

04 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                              BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                    OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

  1. 1.      Çukurova İlçe Belediyesine ait 2018 Mali yılında uygulanacak olan Vergi, Harç ve Ücretlere ait tarifeye Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hayalpark tesislerinde uygulanacak olan 2018 yılı ücret kalemlerinin tadil edilmesine ilişkin Tarife, Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak,  Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

Soner ÇETİN    
        Belediye Başkanı

 

 

30.05.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI