08.NİSAN.CUMA GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                08 NİSAN 2011 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00'DE

BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                               OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1-      Belediyemizin 2010 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

2-      5393 Sayılı Kanunun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu Raporunun okunması.

 

3-      5393 sayılı Kanunun 19. Maddesi gereğince  Meclis I. ve II. Başkan Vekilleri Seçimi.

 

4-      5393 sayılı Kanunun 19. Maddesi gereğince 2 Asil, 2 Yedek Meclis Katipleri Seçimi.

 

5-      5393 Sayılı Kanunun 33. Maddesi gereğince Belediye Encümen Üyeleri Seçimi.

 

6-      5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi gereğince Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları Seçimi.

ÇUKUROVA BELEDIYESI