02 OCAK 2019 ÇARŞAMBA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

02 OCAK 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                              OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1-      Denetim Komisyonuna üye seçimi.

 

 

 

 

Soner ÇETİN   
  Belediye Başkanı

 

 

26.12.2018

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI