02 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                     T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

                                                                                                                                                

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                               

02 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                             BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

  1. Çukurova İlçesi 100.yıl Mahallesi 7778 ada 29 parselin batısında yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikline yapılan 1 adet itiraza ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  

Soner ÇETİN   
      Belediye Başkanı

 

29.06.2018

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.V.Müsamettin TOPUZOĞLU

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI