05 TEMMUZ 2017 MECLİS GÜNDEMİ

T.C.
ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ
B A Ş K A N L I K

 

 

Konu : Meclis Gündemi

 

 

İ L A N 

05 TEMMUZ 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 17.00’DE
BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK
OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Huzurevleri Mh. 77146 Sk. 5049 adada bulunan 1146 m2 lik Huzurevleri Mh. 7 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkının isminin “Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Serhat SIĞINAK Çocuk ve Dinlenme Parkı” olarak değiştirlmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Plan Bütçe, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler. Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu.

 

Soner ÇETİN
Belediye Başkanı

 

  

04.07.2017

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.: M.KURT

Başkan Yardımcısı: M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI