10 HAZİRAN 2016 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                  T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                                                                                     

Konu : Meclis Gündemi          

 

                                                                             İ L A N

 

   10 HAZİRAN 2016 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                  BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                     OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Çukurova İlçesi 100.Yıl Mahallesi, 7629 adada onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Planı hakkında Adana 2.İdare Mahkemesinin Esas 2015/2745, K:2016/410 sayılı 29.03.2016 tarihli ve Adana 2.İdare Mahkemesinin Esas 2014/2779, K:2016/406 sayılı 25.03.2016 tarihli iptal kararı.

 

  1. Çukurova İlçesi Belediyeevleri Mahallesi 6978 ada 3 parsel ve Huzurevleri mahallesi 11141 ada ve 7131 adaların arasındaki kalan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin, İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. Çukurova İlçesi, Toros Mahallesi 6311 ada, 4 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi 6991 ada, 19 parseli kapsayan Belediyeevleri Mahallesi 1/1000 Ölçekli Nazım İmar  Planına yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim, Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Huzurevleri mahallesi 77091 sokak üzeri 7198-7598-7597-7596-7237 adalarda bulunan alana "Şehit Adnan KUNT Çocuk Parkı" isminin verilmesi.

                                                                                                         

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yurt Mahallesi 71551 ile 71547 sokakların kesişiminde 5859 adada bulunan alana "Şehit Yusuf ASLAN Çocuk Parkı" isminin verilmesi.

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Huzurevleri Mahallesi 7191 ve 7207 adalarda bulunan alana "Şehit Süleyman ÇAKIR Çocuk Parkı ve Spor Tesisi" isminin verilmesi.

 

 

 

                                                                                                                                Soner ÇETİN                      

                                                                                                                             Belediye Başkanı

                                                                                                                

 

09.06.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI