15 TEMMUZ 2016 CUMA MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                           

Konu : Meclis Gündemi                                                                   

15 TEMMUZ 2016 CUMA  GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                 BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      Mülkiyeti Belediyemize ait olan Huzurevleri Mahallesi 77120-77121 sokak arasındaki 7160 ada da bulunan parka maliyetinin tamamının karşılanması kaydıyla "Süheyla AKALIN " isminin verilmesi.

 

  1. 2.      Yurt Dışı Gezisi.

 

  1. 3.      İlçemiz sınırları dahilindeki çok katlı binaların parsel girişi ile bina girişi arası yaya yürüyüş alanının görme engellilerin yürümesini kolaylaştıracak şekilde "Görme Engelli Hissedebilir Yüzey" ile kaplanması.

 

 

                                                                                                                                   Soner ÇETİN                      

                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

 

14.07.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI