03MART 2016 MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                        

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                   İ L A N

03 MART 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                           BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

  1. 1.      Mülkiyeti Belediyemize ait olan Adana İli, Salbaş mah.712 parsel nolu 7.000,00m² yüzölçümlü gayrimenkulün tamamının Maliye Hazinesi                   (Milli Eğitim Müdürlüğü) adına bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin İmar, Kanunlar, Gençlik Spor,  Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Sağlık, Turizm, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Emlak, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Rapor.
  2. 2.      Mülkiyeti Belediyemize ait olan Belediyeeevleri Mah. 5963 ada 1 parselin amacına uygun yeşil alan, açık spor alanı, çocuk parkı, koşu parkuru (tartan pist), ağaçlandırılıcak alan, bank, çöp kutusu yapılması bedeliyle Çukurova İmar İnş.Taah.San.Tic.A.Ş adına tahsisin yapılması ve tahsis süresinin belirlenmesi.

 

 

                                                                                                              Soner ÇETİN   
                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

02.03.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI