12 TEMMUZ 2016 SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                    T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

                                                                                                                                           

Konu : Meclis Gündemi          

                                                                          

12 TEMMUZ 2016 SALI GÜNÜ SAAT 17.30’DE  

                                                  BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                   OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

  1. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün kendi bütçesinde mevcut bulunan taşıt alımları ödeneğindeki 250.000,00 TL.(ikiyüzellibintürklira) kullanılmak üzere 2 adet Cenaze Hizmet Aracı ve 2 adet Yük Taşıma Aracının alınması.

 

  1. Çukurova İlçesi, Belediyeevleri Mahallesi, 6974 ada, 5 parselde 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliğine ilişkin, İmar, Kanunlar, Gençlik Spor, Kültür ve Sanat, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları, Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler, Turizm, Emlak, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Sağlık, Halkla İlişkiler, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm ve Değişim,  Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

                                                                                                                                   Soner ÇETİN                     

                                                                                                                                Belediye Başkanı

 

 

 

11.07.2016

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd. M.KURT

Başkan Yardımcısı M.SELEK

ÇUKUROVA BELEDIYESI