.

                                                                               T.C.

ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi          

 

 

 

                                                               

05 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                            BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                  OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

 

 

 

 

1.      Kamu Yararına Tahsis.

 

2.      Mülkiyeti Belediyemize ait olan Adana İli Çukurova İlçesi, Kireçocağı (100.Yıl) Mahallesi 7691 ada 11 nolu Gayrimenkul Uygulama İmar Planında sosyal ve kültürel tesis alanı olarak görülen yerin 10 yıllığına kiralanması için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Kanunlar, İmar, Gençlik Spor, Halkla İlişkiler, Tarife, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, Plan Bütçe, İnsan Hakları, Sosyal Hizmetler, Turizm, Sağlık, Emlak, Çevre, Ulaşım, Eğitim, Kültür ve Sanat, AB Dış İlişkiler, Deprem ve Afet, Kentsel Değişim ve Dönüşüm,  Kadın-Erkek Eşitliği Komisyon Raporu.

 

 

 

 

Soner ÇETİN  
    Belediye Başkanı

 

 

04.02.2019

E.YOLAÇAN

Yazı İşleri Müd.M.KURT

Başkan Yardımcısı A.ARSLANLIOĞLU

ÇUKUROVA BELEDIYESI