01 TEMMUZ SALI MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                   T.C.

 ADANA İLİ ÇUKUROVA İLÇE BELEDİYESİ

B A Ş K A N L I K

 

 

                                                                                                                                               

Konu : Meclis Gündemi                                                                                 

 

 

İ  L  A  N

 

01 TEMMUZ 2014 SALI GÜNÜ SAAT 17.00’DE  

                                                 BELEDİYEMİZ MECLİS SALONUNDA TOPLANACAK

                                                 OLAN BELEDİYE MECLİSİNE AİT GÜNDEM

                 

 

 

 

1-      İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliğine ait Kanunlar, Halkla İlişkiler, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Haklari, Sağlık, Plan Bütçe, Çevre, Eğitim, Ulaşım, Deprem ve Afet Komisyonu Raporu.

 

 

 

 

                    Soner ÇETİN      

                 Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.06.2014

N.ÖZKARDEŞ

Yazı İşleri Md.  S. EYİ

Başkan Yardımcısı M.SELEK

 

 

 

ÇUKUROVA BELEDIYESI